Dziś (20.11) o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ma rozpocząć się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego VI kadencji. W programie obrad m.in. wybór Przewodniczącego Rady, ale najprawdopodobniej poznamy wybrany zostanie także starosta lubaczowski nowej kadencji.

13:26 Starosta lubaczowski Zenon Swatek zgłasza kandydatów na członków Zarządu Powiatu Lubaczowskiego – Stanisława Stromidło, Barbarę Broź i Józefa Ozimka.

13:22 Paweł Głaz wybrany wicestarostą Powiatu Lubaczowskiego – 10 głosów za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się.

12:49 Rozpoczyna się procedura wyboru Wicestarosty Powiatu Lubaczowskiego. Starosta Zenon Swatek zgłasza kandydaturę Pawła Głaza.

12:45 Zenon Swatek: Liczymy na nowe otwarcie z władzami wojewódzkimi i krajowymi. Potrzebna jest współpraca.

12:43 Zenon Swatek wybrany Starostą Powiatu Lubaczowskiego, zdobył 9 głosów. Józef Michalik zdobył 7 głosów. Jeden głos wstrzymujący się. Józef Michalik składa osobiste gratulacje Zenonowi Swatkowi.

12:05 Rozpoczyna się procedura wyboru starosty lubaczowskiego. Kandydatem PiS (w ramach porozumienia z KWW Samorząd Lubaczowski) został Zenon Swatek. Kandydatem radnych PSL – Józef Michalik.

12:01 Adam Swatek Czernecki (10 głosów za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się) i Zygmunt Gmyrek (9 głosów za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące się) wybrani wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Lubaczowskiego.

11:06 Rozpoczął się wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu Lubaczowskiego. Zgłoszono dwóch kandydatów: Adam Swatek Czernecki i Zygmunt Gmyrek.

11:04 W porządku obrad znalazły się: wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu Lubaczowskiego, wybór starosty, wicestarosty i członków Zarządu Rady Powiatu Lubaczowskiego.

11:00 Marta Tabaczek wybrana Przewodniczącą Rady Powiatu Lubaczowskiego, zdobyła 9 głosów. Zbigniew Wróbel zdobył 7 głosów. Jeden głos wstrzymujący się.

10:35 Rozpoczęło się głosowanie w wyborach na Przewodniczącego Rady Powiatu Lubaczowskiego.

10:14 Rozpoczyna się wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Lubaczowskiego. Marta Tabaczek kandydatką Prawa i Sprawiedliwości. Drugim kandydatem Zbigniew Wróbel.

10:12 Na sesji jest obecnych 17 radnych, wszyscy złożyli ślubowanie.

10:08 Rozpoczyna się ślubowanie nowych radnych.

10:05 Nowo wybrani radni odbierają zaświadczenia o wyborze.

10:00 Najstarszy wiekiem radny Zbigniew Wróbel rozpoczyna obrady sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego VI kadencji.

09:50 Pierwsi radni elekci zajmują miejsca w sali obrad.

Transmisja video na żywo.

4 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here