Biskupie życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

0

Biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek i biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński kierują świąteczne i noworoczne życzenia.

Umiłowani Diecezjanie!
Drodzy Bracia i Siostry!

Umocnieni doświadczeniem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i w duchu trwającego dziękczynienia za 1050 lat chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu Polskiego, wchodzimy w przeżywanie radosnej Tajemnicy Narodzenia Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Świata. Po raz kolejny dociera do nas prawda o wielkiej Miłości Boga, który w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, aby każdego z ludzi obdarować swoją obecnością.

Ta obecność Boga trwa nieustannie, a jednocześnie świętowanie Bożego Narodzenia pomaga nam czynić ją bardziej żywą i owocną w naszej codzienności. Tak szybko pędzący dziś świat zapomina bowiem często o Bogu, traci Go z oczu i daje się pogrążyć w smutku i beznadziei, które są owocem braku prawdziwej miłości.

Niech ta rodząca się Miłość dotknie waszych serc i zagości w waszych domach, rodzinach, parafiach i wszelkich społecznościach, w których realizujecie wasze chrześcijańskie powołanie. Niech odnawia waszą wiarę, umacnia nadzieję i przywraca radość z bycia dziećmi Bożymi, czyniąc was bardziej otwartymi na siebie w duchu miłosierdzia i wzajemnego szacunku.

Przychodzący Jezus pragnie być prawdziwym Królem i Panem naszych serc. Jako wspólnota Kościoła i Narodu Polskiego potwierdziliśmy to Jego królowanie uroczystym Aktem Intronizacji. Niech ono teraz urzeczywistnia się w każdym z was, gdy będziecie zasiadać do wigilijnego stołu, śpiewać kolędy, łamać się opłatkiem, przyjmować Chrystusa w Komunii świętej i otrzymywać Jego błogosławieństwo podczas duszpasterskiej wizyty kapłanów „po kolędzie”. Niech każdy dzień Nowego Roku Pańskiego 2017 owocuje w waszym życiu pogłębieniem przyjaźni z Chrystusem i radością pełnienia Jego woli.

We wszystkich wydarzeniach świętowania Bożego Narodzenia i na drogach Nowego Roku, w którym wzywać będziemy szczególnego wstawiennictwa św. Brata Alberta – człowieka Ewangelicznej służby ubogim, towarzyszymy wam z serdeczną modlitwą i błogosławieństwem.

+ Marian Rojek Biskup Diecezjalny

+ Mariusz Leszczyński Biskup Pomocniczy


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here