Lubaczów, Powiat Lubaczowski: Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

0
fot. PUW

4 kwietnia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 30 czerwca, w województwie podkarpackim z przerwą na okres matur w dniach 2-6 maja. W regionie obejmie prawie 20 tys. osób. Kwalifikację przeprowadza wojewoda przy współudziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Powiatowa Komisja Lekarska w Lubaczowie mieści się przy ul. Konopnickiej 2 i będzie pracować od 4 kwietnia do 16 maja br.

Tegoroczną kwalifikacją wojskową zostaną objęci:

– mężczyźni urodzeni w 1992 roku (dot. 16 699 os. w woj. podkarpackim);

– mężczyźni urodzeni w latach 1987-1991, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (dot. 2 346 os. w woj. podkarpackim);

– kobiety urodzone w latach 1987-1992, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria (dot. 525 os. w woj. podkarpackim).

Ponadto, do kwalifikacji mogą stawić się osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się jako ochotnicy do pełnienia służby wojskowej.

W województwie podkarpackim kwalifikację wojskową prowadzić będzie 21 powiatowych komisji lekarskich.  Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany będzie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą posiadać. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin. Zadania związane z określeniem kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie. Orzeczenie staje się ostateczne po upływie 14 dni od jego wydania. Osobie, która poddała się kwalifikacji wojskowej przysługuje prawo do złożenia w ciągu 2 tygodni odwołania od orzeczenia do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Ta rozpatrując odwołanie bądź badając w ramach ustawowego nadzoru orzeczenia powiatowych komisji lekarskich pod kątem ich zgodności z prawem może w wzywać osoby do stawienia się przed komisją i kierować je na badania specjalistyczne lub obserwacje szpitalne.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here