Wojsko woła – rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

2
fot. Archiwum
fot. Archiwum

Od 4 lutego do 30 kwietnia br., także w powiecie lubaczowski, przeprowadzana będzie kwalifikacja wojskowa. W województwie podkarpackim obowiązek ten dotyczy ponad 18 tys. osób.

Kwalifikacja w naszym województwie obejmie 15 019  mężczyzn urodzonych w 1994 r., 2 650 mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej i 368 kobiet.

Na Podkarpaciu kwalifikację wojskową będzie prowadzić 21 powiatowych komisji lekarskich. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji. Powiatowa Komisja Lekarska w Lubaczowie mieści się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Konopnickiej 2.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

  • mężczyzn urodzonych w 1994 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osób urodzonych w latach 1992 i 1993, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
  • osób urodzonych w latach 1992 i 1993, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby upływa po 30 kwietnia br., czyli po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te, jeszcze przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły lub złożą wnioski o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do służby wojskowej,
  • kobiet urodzonych w latach 1989-1994, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych
    na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby,które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Więcej informacji na stronie www.msw.gov.pl


2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here