Mury Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie w piątkowy (23.02) poranek odwiedzili wyjątkowi goście – przedszkolaki, których rodzice niebawem staną przed wyborem szkoły dla nich. W placówce zorganizowano Dzień Otwarty.

Uczniów przywitała dyrektor Ewa Swatek, nauczyciele i pracownicy. Dla przybyłych małych gości zaprezentowali się ich starsi koledzy z klas 1-3. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy II c pod opieką pani Karoliny Kopy-Jonak, były też tańce w wykonaniu tej klasy, oraz uczniów III b, których przygotowała pani Ewelina Antoniów. Nad przebiegiem wydarzenia czuwała pani Jadwiga Stupak.

Następnie uczniowie zwiedzali szkołę, co pozwoliło im zobaczyć jak wyglądają sale lekcyjne i zajęcia pod opieką nauczycieli. Miłą niespodzianką były zajęcia integracyjne, plastyczne, konkursy, konkurencje sportowe. Na sześciolatków czekał również smaczny poczęstunek. Zapewne były to odwiedziny pełne wrażeń.

Szkoła Podstawowa nr 1 tworzy uczniom optymalne warunki do rozwoju osobowości na miarę ich możliwości. Młodzi uczniowie uczą się tutaj szacunku dla dobra wspólnego, życia
w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie. Placówka wychowuje młode pokolenie w duchu wartości patriotycznych, poszanowania dobra wspólnego, empatii, otwartości na innych. Nauczyciele i rodzice zapewniają, że dobrze tu odnajdują się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród kadry pedagogicznej są bowiem pedagodzy specjalni
z zakresu: terapii pedagogicznej, logopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczniowie mogą liczyć również na pomoc psychologa i pedagoga.

Szkoła poszczycić może się wysokimi kwalifikacjami nauczycieli, osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi, językowymi uczniów. Atutem placówki jest szeroka gama zajęć pozalekcyjnych. Prężnie działa bowiem harcerska drużyna „Wilki”, zuchy „Odważne Jedyneczki”, Szkolne Koło Caritas, grupa teatralna „Echo”, zespół taneczny ,,Jedyneczki”, Ludowy Zespół Taneczny, Samorząd Uczniowski, kółko chemiczne, fizyczne, ekologiczne. Prowadzone są zajęcia sportowe, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne rozwijające kompetencje emocjonalne.  W ramach techniki dzieci uczą się gotowania w specjalnie do tego przygotowanej kuchni. Natomiast w szkolnej stołówce można zjeść smaczne dwudaniowe obiady. Szkoła chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Niebawem rozpocznie się modernizacja sal lekcyjnych, boiska sportowego, która wyposaży
je w nową bieżnię i ogrodzenie, oraz nawierzchnię poliuretanową. Jest to więc szansa na rozwój w dziedzinie sportu.

Galeria zdjęć, fot. SP nr 1 w Lubaczowie.

Informacja nadesłana.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here