fot. elubaczow.com, arch.

Według uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej wynagrodzeń dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych, ustalono zryczałtowane stawki dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Ile będzie można zarobić?

Zgodnie z treścią uchwały, członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują następujące kwoty: 900 zł dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, 800 zł dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych i 700 zł dla jej członków szeregowych. W przypadku drugiej tury wyborów, członkowie komisji otrzymują połowę wyżej wymienionych kwot, co oznacza: 450 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla zastępców przewodniczących i 350 zł dla członków szeregowych.

Należy zaznaczyć, że znacznie wyższe stawki przysługują członkom terytorialnych komisji wyborczych (np. gminnych i powiatowych). W pierwszej turze wyborów otrzymują oni: 1500 zł dla przewodniczącego, 1400 zł dla zastępców przewodniczących i 1300 zł dla członków szeregowych. W drugiej turze wyborów kwoty te zmniejszają się o połowę.

Kto może być członkiem komisji wyborczej?

Zgodnie z uchwałą obwodowe komisje wyborcze powoływane są przez komisarzy wyborczych. Czynności związane z powołaniem komisji wykonywane są przez komisarzy, urzędników wyborczych oraz urzędy gmin. Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, czyli osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. Kandydatem może być także osoba, która nie jest obywatelem polskim, ale jest obywatelem UE lub Zjednoczonego Królestwa i najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat oraz nie jest pozbawiona prawa wybierania w państwie, którego jest obywatelem. Kandydat na członka komisji musi także stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym jest zgłaszany do komisji, i być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Jak zgłosić się na członka komisji wyborczej?

By zostać członkiem obwodowej komisji, należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma bowiem pełnomocnicy poszczególnych komitetów wyborczych.

Warto podkreślić, że ustalenie zryczałtowanych diet ma na celu zapewnienie sprawnej organizacji kwietniowych wyborów samorządowych oraz godziwego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w proces wyborczy.

W powicie lubaczowskim w październikowych wyborach parlamentarnych działało ponad 60 Obwodowych Komisji Wyborczych. Oto ich lista:

Gmina lub dzielnicaSiedziba
m. LubaczówPrzedszkole Nr 2, ul. Marii Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów
m. LubaczówSzkoła Podstawowa Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów
m. LubaczówLiceum Ogólnokształcące, ul. Tadeusza Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów
m. LubaczówSzkoła Podstawowa Nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów
m. LubaczówMiejski Dom Kultury, ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
m. LubaczówSP ZOZ Szpital Powiatowy, ul. Adama Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów
m. LubaczówSP ZOZ Szpital Powiatowy w Lubaczowie, ul. Adama Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów
gm. CieszanówDom Strażaka, Chotylub 64, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówCentrum Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówZespół Szkolno-Przedszkolny w Cieszanowie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówWiejski Dom Kultury, Dachnów ul. Lwowska 3, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówPunkt Przedszkolny, Kowalówka 7, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówZespół Szkolno-Przedszkolny, Niemstów 76, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówŚwietlica Wiejska, Nowe Sioło 85, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówWiejski Dom Kultury, Stary Lubliniec 45, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówDom Strażaka, Nowy Lubliniec 27, 37-611 Cieszanów
gm. CieszanówŚwietlica Wiejska, Żuków 73, 37-611 Cieszanów
gm. Horyniec-ZdrójHala Sportowa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój
gm. Horyniec-ZdrójGminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój
gm. Horyniec-ZdrójŚwietlica wiejska w Werchracie, Werchrata 47A, 37-622 Werchrata
gm. Horyniec-ZdrójŚwietlica wiejska w Nowym Bruśnie, Nowe Brusno 89, 37-620 Horyniec-Zdrój
gm. Horyniec-ZdrójŚwietlica wiejska w Wólce Horynieckiej, Wólka Horyniecka 33, 37-620 Horyniec-Zdrój
gm. Horyniec-ZdrójŚwietlica wiejska w Horyńcu-Zdroju, ul. Lipowa 13, 37-620 Horyniec-Zdrój
gm. Horyniec-ZdrójŚwietlica wiejska w Dziewięcierzu, Dziewięcierz 15, 37-620 Horyniec-Zdrój
gm. Horyniec-ZdrójZakład Opiekuńczo-Leczniczy „Ostoja” w Podemszczyźnie, Podemszczyzna 18, 37-620 Horyniec-Zdrój
gm. LubaczówGminny Ośrodek Kultury w Baszni Dolnej, ul. Jana III Sobieskiego 11, 37-621 Basznia Dolna
gm. LubaczówŚwietlica Wiejska w Baszni Górnej, Basznia Górna 71, 37-621 Basznia Dolna
gm. LubaczówGminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej, Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
gm. LubaczówZespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie, Młodów ul. Szkolna 48, 37-600 Lubaczów
gm. LubaczówZespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, Lisie Jamy ul. Lwowska 45, 37-600 Lubaczów
gm. LubaczówŚwietlica Wiejska w Dąbkowie, Dąbków ul. gen. Stanisława Dąbka 139, 37-600 Lubaczów
gm. LubaczówGminny Ośrodek Kultury w Załużu, Załuże 202, 37-600 Lubaczów
gm. LubaczówŚwietlica Wiejska w Antonikach, Antoniki 34, 37-600 Lubaczów
gm. LubaczówŚwietlica Wiejska w Tymcach, Tymce 59, 37-621 Basznia Dolna
gm. LubaczówŚwietlica Wiejska w Szczutkowie, Szczutków 60, 37-600 Lubaczów
gm. LubaczówDom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, Krowica Lasowa 86, 37-625 Krowica Sama
gm. NarolBudynek Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol
gm. NarolBudynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipsku, Lipsko ul. Mogiłek 1, 37-610 Narol
gm. NarolBudynek Szkoły Podstawowej w Łukawicy, Łukawica 9, 37-610 Narol
gm. NarolBudynek świetlicy wiejskiej w Płazowie, ul. Kościelna 1, 37-614 Płazów
gm. NarolBudynek Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej, Ruda Różaniecka 187, 37-613 Ruda Różaniecka
gm. NarolBudynek świetlicy wiejskiej w Łówczy, Łówcza 45, 37-614 Płazów
gm. NarolBudynek Schroniska Turystycznego w Hucie Różanieckiej, Huta Różaniecka 57, 37-613 Ruda Różaniecka
gm. NarolBudynek Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol
gm. NarolDom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Ruda Różaniecka 53, 37-613 Ruda Różaniecka
gm. OleszyceŚwietlica wiejska w Futorach, Futory 40, 37-630 Oleszyce
gm. OleszyceŚwietlica wiejska w Nowej Grobli, Nowa Grobla 106H, 37-630 Oleszyce
gm. OleszyceSala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 1, 37-630 Oleszyce
gm. OleszyceZespół Szkół w Oleszycach, ul. Zielona 1A, 37-630 Oleszyce
gm. OleszyceRemiza Strażacka w Starych Oleszycach, Stare Oleszyce ul. Wiejska 116, 37-630 Oleszyce
gm. OleszyceDom Strażaka w Starym Siole, Stare Sioło 98, 37-630 Oleszyce
gm. OleszyceŚwietlica wiejska w Zalesiu, Zalesie 68, 37-630 Oleszyce
gm. OleszyceŚwietlica wiejska w Borchowie, Borchów 22, 37-630 Oleszyce
gm. Stary DzikówSala rekreacyjna w budynku użyteczności publicznej w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików
gm. Stary DzikówŚwietlica wiejska w Cewkowie, Cewków 89, 37-632 Stary Dzików
gm. Stary DzikówŚwietlica wiejska w Cewkowie, Cewków 186, 37-632 Stary Dzików
gm. Stary DzikówŚwietlica wiejska w Moszczanicy, Moszczanica 46, 37-632 Stary Dzików
gm. Stary DzikówŚwietlica wiejska w Ułazowie, Ułazów 101, 37-632 Stary Dzików
gm. Stary DzikówŚwietlica wiejska w Nowym Dzikowie, Nowy Dzików 89A, 37-632 Stary Dzików
gm. Wielkie OczyŚwietlica w Kobylnicy Wołoskiej, Kobylnica Wołoska 4, 37-627 Wielkie Oczy
gm. Wielkie OczyPubliczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu, Łukawiec 84, 37-626 Łukawiec
gm. Wielkie OczyWiejski Dom Kultury w Łukawcu, Łukawiec 115, 37-626 Łukawiec
gm. Wielkie OczyŚwietlica OSP w Wielkich Oczach, ul. Leśna 1, 37-627 Wielkie Oczy
gm. Wielkie OczyWiejski Dom Kultury w Wielkich Oczach, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
gm. Wielkie OczyŚwietlica w Bihalach, Bihale 50, 37-631 Nowa Grobla
gm. Wielkie OczyŚwietlica w Kobylnicy Ruskiej, Kobylnica Ruska 38A, 37-627 Wielkie Oczy

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here