W miniony czwartek (16.11) odbył się Zjazd Zwykły Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie. W jego trakcie udzielono absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano władze na kolejną kadencję.

Zjazd Zwykły Hufca ZHP w Lubaczowie był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz złożenia podziękowań harcerzom za zaangażowanie. Te skierowani do zebranych m.in. zaproszeni goście oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji.

W dalszej części spotkania przyszedł czas na udzielenie absolutorium i wybór władz na nową kadencję. Nowa Komenda Hufca ZHP Lubaczów została wybrana jednogłośnie i składa się z wyjątkowych harcerek, gotowych podjąć się nowych wyzwań. Na czele Komendy ponownie stanęła hm. Anna Hawrylak, która objęła stanowisko Komendantki Hufca. Hm. Hawrylak to doświadczona harcerka, której aktywność w ostatnich latach została doceniona. Z pewnością wniesie ona swoje umiejętności i pasję do kierowania lokalnym oddziałem ZHP w kolejnej kadencji.

W skład nowej Komendy weszły także:

  • – pwd. Beata Górska, pełniąca funkcję Skarbniczki Hufca ZHP Lubaczów,
  • – pwd. Elżbieta Kudyba, zajmująca stanowisko Szefa Biura Hufca ZHP Lubaczów,
  • – phm. Kinga Ważny, Członkini Komendy Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą,
  • – pwd. Maja Mamczura, Członkini Komendy Hufca ds. programu,
  • – pwd. Katarzyna Górska, Członkini Komendy Hufca ds. promocji,
  • – hm. Danuta Kacprzak, Członkini Komendy Hufca ds. kontaktów zewnętrznych.

Do składu Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Lubaczów wybrano namotmiast: phm. Joannę Kopeć, pwd. Edytę Kolano i phm. Teresę Wojtyszyn.

Nowa Kadra Hufca ZHP Lubaczów zadeklarowała zaangażowanie w rozwijanie harcerstwa, edukację młodzieży i promocję wartości harcerskich w lokalnej społeczności. Decyzje podjęte na Zjeździe otwierają nowy rozdział w historii harcerstwa w naszm regionie. Mamy nadzieję, że nowa Kadra Hufca przyczyni się do dalszego rozwoju lokalnej społeczności harcerskiej oraz będzie inspiracją dla kolejnych pokoleń młodych ludzi pragnących pełnić służbę dla dobra wspólnego.

Galeria zdjęć, fot. Hufiec ZHP w Lubaczowie.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z blisko 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here