W Gminie Lubaczów podsumowano projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. W Szkole Podstawowej w Krowicy Samej, 28 września omówiono zrealizowane założenia i cele.

Działania objęły cztery szkoły: w Baszni Dolnej, Lisich Jamach, Młodowie i Krowicy Samej, przy czym w tej ostatniej przeprowadzono największe prace. Dzięki realizacji zadania, udało się zlikwidować bariery architektoniczne oraz zapewnić wsparcie w zakresie wyposażenia gminnych szkół publicznych w narzędzia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dostępność stwarza możliwość swobodnego poruszania się po placówce niepełnosprawnym uczniom oraz rozwijanie ich pasji.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy dostępności z poszczególnych szkół oraz rodzice. Obecna była również Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która przedstawiła kwestie związane z możliwością pozyskania funduszy europejskich w nowej perspektywie programowania UE. Informowała, że będą dostępne środki na różne zadania służące rozwojowi przedsiębiorczości i samorządów.

Na zakończenie spotkania uczestnicy dziękowali Pani Minister za wsparcie w realizacji tych ważnych działań, które przyczyniły się do stworzenia bardziej przyjaznej przestrzeni edukacyjnej dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich możliwości i potrzeb.

Projekt był realizowany od października 2021 r. do końca lipca 2023 r. i został dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania wykorzystano ponad 1 mln 500 tys. zł na terenie Gminy Lubaczów.

Operatorem projektu w województwie podkarpackim była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. 

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here