Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Kandydaci powinni dostarczyć wymagane dokumenty do Biura Obsługi Mieszkańców do 21 lipca.

W zgłoszeniu rekrutacyjnym należy zawrzeć m.in. CV, list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe, kwalifikacje i doświadczenie. Dostarczyć należy również kwestionariusz osobowy, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kandydat wykazać będzie musiał się m.in. znajomością przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, biegłą znajomość obsługi komputera (głównie w zakresie programów Excel i Word) oraz urządzeń biurowych czy umiejętnością obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX. Musi on również posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Zadania, jakie wykonywane będą na stanowisku to prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.  

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska” do 21 lipca, do godz. 15.30. Po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane.

W procesie rekrutacji zostaną uwzględnione tylko zgłoszenia spełniające wymagania formalne. Kandydaci, którzy zakwalifikują się do następnego etapu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Więcej informacji na temat stanowiska i procedury rekrutacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Więcej ofert pracy w Lubaczowie znajdziecie w serwisie praca.pl, lub pod hasłami Praca Lubaczów.

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

3 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here