Leśnicy podejmują działania mające na celu ograniczenie liczebności szkodliwych chrabaszczy. Przymierzając się do planowanych wiosną zabiegów, Nadleśnictwo Lubaczów zorganizowało w piątek (14.04) specjalną konferencję.

Celem konferencji pn. „Chrabąszcze majowy i kasztanowiec groźnymi szkodnikami upraw rolniczych i leśnych” była prezentacja problemów związanych ze szkodami wyrządzanymi przez pędraki chrabąszczy w środowisku rolniczym, sadowniczym i leśnym oraz sposobów ich ograniczania, a także dyskusja, wymiana poglądów i opinii naukowców oraz praktyków na ww. temat.

Chrabąszcze, to poważne zagrożenie utrzymania trwałości lasów – podkreślali na konferencji naukowcy oraz leśnicy. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy przybliżyć Państwu, problem związany ze szkodami wyrządzanymi przez te szkodniki zwłaszcza, że dotyczy on nie tylko leśników ale rolników oraz sadowników – podkreślił Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów. 

Uczestnikami konferencji byli pszczelarze, samorządowcy, leśnicy, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz inni zaproszeni goście.

Chrabąszcze – majowy i kasztanowiec wyrządzają duże szkody w gospodarce nie tylko leśnej ale i rolniczej oraz sadowniczej. Największym zagrożeniem dla upraw są larwy chrabąszcza majowego, czyli pędraki. Od roku 1999 na terenie Nadleśnictwa Lubaczów zaobserwowano gwałtowny wzrost rozmiaru szkód. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu wielkoobszarowych zabiegów z użyciem środków chemicznych stosowano wszystkie dostępne metody profilaktyki i zwalczania (zbiór ręczny, zróżnicowany skład gatunkowy, opór biologiczny – ptaki, dziki, odstępowanie od wykonywania cięć w drzewostanach, w których stwierdzono duże szkody pędraków i wiele innych). Jednak nie przynosiły one oczekiwanych rezultatów. Dopiero wykonane w 2019 r. agrolotnicze i naziemne opryski okazały się  skuteczne, co zostało potwierdzone widocznym efektem w postaci ograniczenia liczebności tych szkodników i znacznego zmniejszenia rozmiaru szkód w uprawach.

Zabiegi agrolotniczego i naziemnego ograniczania populacji chrabąszczy 

Termin
Kluczową kwestią jest zaplanowanie oprysków w czasie pomiędzy wylotem chrabąszczy, a rozpoczęciem składania jaj przez samice – ok. 10 dni. Raz na 4 lata mamy więc tylko 10 dni szansy, aby coś zrobić. Biorąc pod uwagę, że jedna samica produkuje do 80 jaj, spóźnienie może nieść ze sobą poważne konsekwencje w przyszłości.Wykonanie oprysków agrolotniczego i naziemnego ograniczania liczebności chrabąszczy zaplanowano w terminie od 25.04–31.05.2023 r. Dokładna data rozpoczęcia zostanie ustalona na podstawie informacji pozyskanych z monitoringu przebiegu rójki chrabąszczy, który jest prowadzony we wszystkich leśnictwach od początku kwietnia.  Zabiegi agrolotnicze potrwają kilka dni. 

Sprzęt
Do oprysku zostaną wykorzystane samoloty typu Dromader posiadające aktualne badania techniczne do stosowania środków ochrony roślin oraz odpowiednio skalibrowane, aby dostosować dawkę środka. Pomagają w tym precyzyjne atomizery. Pilot znając mapę powierzchni zabiegu, w oparciu o dane GPS dobiera trasę przelotu opryskując tylko i wyłącznie wyznaczone oddziały. Samoloty mogą pojawić się w innych miejscach, w których nie jest przewidziany oprysk, ale tylko podczas dolotów do pół zabiegowych. 

Środek chemiczny
Zabieg polega na wykonywaniu oprysków lotniczych i naziemnych nieszkodliwym dla ludzi i pszczół   preparatem Mospilan 20 SP. Preparat ten został dopuszczony decyzją Ministra Rolnictwa do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Jest środkiem owadobójczym w formie proszku, rozpuszczalnym w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Mospilan 20 SP jest stosowany w małych dawkach – 0,4 kg na ha, mała jest też ilość cieczy użytkowej – łącznie z adiuwantem zwiększającym lepkość, zużywa się 5 litrów cieczy użytkowej na 1 ha.  Ww. środek nie wymaga stosowania okresu prewencji tj. okresu, w którym ludzie i zwierzęta nie powinni się stykać z chronionymi roślinami. Nie wymaga również okresu karencji dla ludzi, zwierząt, a także pszczół. Ważną informacją jest, że należy zachować jedynie 14 dni okresu karencji od ostatniego zastosowania do dnia zbioru jakichkolwiek płodów runa leśnego. Ponadto preparat na danej powierzchni może zostać użyty tylko raz w roku.

Galeria zdjęć z konferencji.

elubaczow.com, Nadleśnictwo Lubaczów


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here