OGŁOSZENIE

Likwidator Gminnej Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Lubaczowie w likwidacji

ogłasza

publiczny nieograniczony przetarg pisemnych ofert

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem handlowo-administracyjnym w Lubaczowie przy ul Rynek nr 11 , w obszarze centrum adminstracyjno – usługowym miasta.

W skład oferowanej nieruchomości wchodzą – zaopatrzone we wszelkie dostępne media obiekty o charakterze handlowo administracyjnym usytuowane na działce o numerze ewidencyjnym 2685/5 obszaru 0,0457 ha (własność Spółdzielni) oraz działka o numerze 2685/7 obszaru 0,0212 ha (wieczyste użytkowanie), wszystkie w otoczeniu z zabudową usługowo-handlową, mieszkaniową i dostępem do dróg miejskich. Przedmiot sprzedaży legitymuje się uregulowanym stanem prawnym: dla nieruchomości sa założone Księgi Wieczyste.

Cena wywoławcza (brutto) nieruchomości: 1.600.000,00 – słownie (jeden milion sześćset tysięcy).

Szczegółowych informacji o oferowanej do sprzedaży nieruchomości udziela likwidator Spółdzielni (tel. 16 633 00 00) we wszystkie dni robocze w godz.: 8:00 – 14:00. W tym czasie – po uprzednim uzgodnieniu – możliwe są oględziny, oferowanej do sprzedaży nieruchomości.

Zainteresowanych proszę o składanie pisemnych ofert w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023r., w godz. od 8:00 do 14:00, w biurze likwidatora Gminnej Spółdzielni w Lubaczowie przy ul. Rynek 11.

O dacie i miejscu otwarcia ofert oferenci zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.

Zapraszam


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.