Fot. elubaczow.com, arch.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaczowie przypomina, że trwają nabory wniosków w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. O wsparcie finansowe ubiegać się mogą rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

O pomoc mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Wysokość strat wynosić musi co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Jednak w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te musiały stanowić co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Pomoc jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

AH, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here