Zmiany w Zarządzie Powiatu, Barbara Broź nowym Wicestarostą

1

Radni Rady Powiatu Lubaczowskiego podczas wtorkowej (06.10) sesji wybrali Barbarę Broź na stanowisko Wicestarosty Lubaczowskiego. Zastąpiła ona na tej funkcji Pawła Głaza, który złożył rezygnację.

Radni powiatowi tym razem w większości zagłosowali za kandydaturą zgłoszoną przez starostę Zenona Swatka, fot. arch.

Wtorkowe obrady radnych powiatowych były drugą próbą do obsady wakatu na stanowisku wicestarosty. Przypomnijmy, że pierwsza przymiarka była podjęta 21 września, ale kandydatura Józefa Ozimka nie uzyskała większości głosów. W „drugim podejściu” Starosta Lubaczowski Zenon Swatek zaproponował na to stanowisko Barbarę Broź, radną z Cieszanowa, a zarazem dotychczasowego członka Zarządu Powiatu. Postulując o oddanie na nią głosu podkreślił, że posiada ona wykształcenie (jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, ukończyła także studia podyplomowe) i jest od wielu lat związana z administracją samorządową.

Pracę rozpoczęła w 1997 roku w Urzędzie Gminy Cieszanów, gdzie przez 18 lat zajmowała się m.in. ochroną środowiska i obsługą rady gminy. Była także sekretarzem gminy. W latach 2011 – 2013 pracowała w fundacji Akademia Obywatelska. Natomiast od 2016 prace podjęła pracę w związku Międzygminnym Związku Ziemia Lubaczowska. Od ubiegłego roku kieruje Referatem Rozwoju i Promocji Gminy Lubaczów, jest także członkiem Zarządu Powiatu Lubaczowskiego – uzasadniał kandydaturę Zenon Swatek.

Fot. Barbara Borź radną została wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości zdobywając w swoim okręgu 666 głosów.

Tym razem w tajnym głosowaniu większość radnych poparła zaproponowaną kandydaturę. Spośród 16 obecnych na sesji (nieobecny był radny Marcin Piotrowski), „za” głosowało 10 radnych, 3 się wstrzymało i 3 było „przeciw”.

W trakcie sesji dokonano także zmian w składzie Zarządu Powiatu. Radni zagłosowali (12 głosów „za”, 1 „przeciw”) za tym by miejsce Barbary Broź zajął Józef Ozimek.

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here