SP Nr 2 w Lubaczowie: Nowe wyzwania na nowy rok szkolny

0

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego podejmuje się realizacji dużych projektów „Emocja” i „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Fot. Archiwum

Projekt „Emocja” zakłada realizację 5 modułów: „KREATYWNOŚĆ”, „WYOBRAŹNIA”, „MOC SŁÓW” (przy współpracy z Terapeutycznym ABC), „RÓWNOŚĆ” – DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY, „OSWAJANIE STRACHU” (przy współpracy z Bookarnik.pl). Działaniami zostaną objęci uczniowie klasy 7 „a”, którzy w czasie lekcji wychowawczych będą kształtować postawy społeczne wobec inności, rozbudzać wiarę w siebie oraz własne możliwości, podejmą działania mające na uwadze wychowanie do wartości, takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Podczas zajęć uczniowie przekonają się, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.

Z kolei projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ma wzmocnić kompetencje kluczowe uczestników, w tym m.in.: naukę języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W ramach działań realizowany będzie projekt „Co ma piernik do wiatraka”. Nauczyciele nawiązali współpracę ze szkołą holenderską Lucas Van Leyden School w Leiden. Odbywać się będą regularne spotkania w sieci z dziećmi z partnerskiej szkoły. Udział w projekcie, to również 5-cio dniowy wyjazd dla uczniów do Niderlandów i realizacja działań określonych w harmonogramie mobilności ponadnarodowej w szkole niderlandzkiej.

elubaczow.com, lubaczow.pl, Inf. nadesłana

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here