Podkarpacka KAS podsumowuje pierwszy rok swojej działalności

0

W marcu mija pierwszy rok od utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w ramach której skonsolidowano wspólne działania organów administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, także na Podkarpaciu.

Fot. Podkarpacka KAS.

Od 1 marca 2017 r. nową skonsolidowaną strukturę Krajowej Administracji Skarbowej w woj. podkarpackim tworzą: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, 23 urzędy skarbowe, Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu z trzema delegaturami UCS: w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie oraz 13 podległymi oddziałami celnymi.

Utworzenie KAS było odpowiedzią na oczekiwania podatników oraz na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Nowoczesna administracja skarbowa miała zapewnić skuteczny pobór należności podatkowych i celnych oraz zwalczać i zapobiegać przestępczości ekonomicznej. Teraz przyszedł czas na podsumowanie pierwszego roku działalności KAS na Podkarpaciu.

Na straży budżetu

Pierwszy rok działania KAS w woj. podkarpackim to wpływy budżetowe w wysokości wyższej o ponad 617 mln złotych w porównaniu do 2016 r., które mają być efektem zdecydowanych działań poboru należności podatkowych i poprawy ściągalności podatków oraz ograniczania szarej strefy, która w znaczny sposób uszczupla wpływy budżetowe.

W 2017 r. pracownicy podkarpackich Urzędów Skarbowych obsłużyli: ponad 2,8 mln formularzy PIT, ponad 40 tys. formularzy CIT, prawie 800 tys. deklaracji VAT, ponad 50 tys. deklaracji akcyzowych, ponad 166 tys. formularzy SD, PCC oraz przeprowadzili ponad 93 tys. czynności sprawdzających i ponad 1,6 tys. kontroli podatkowych. Te ostatnie stwierdziły uszczuplenia na kwotę 129,5 mln złotych.

 

Obsługa ruchu granicznego

W woj. podkarpackim istotnym zadaniem KAS jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE. Zadania te realizuje Służba Celno-Skarbowa, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej. W porównaniu do 2016r . Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu odnotował 30 % wzrost ruchu granicznego autokarów, 28 % wzrost ruchu samochodów ciężarowych, prawie o 5 % podróżnych oraz niewielki spadek o 1,4 % ruchu samochodów osobowych. W obsłudze podróżnych w systemie TAX FREE zarejestrowano ponad 1,5 mln dokumentów o łącznej wartości ponad 2 mld 357 mln zł.

Skuteczność i efektywność walki z przemytem

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w 2017 r.:

– udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu m.in ponad 32 mln szt. papierosów o wartości blisko 21 mln zł., 8,4 tony tytoniu, ponad 12 tys. litrów alkoholu, blisko 90 tys. szt. leków niewiadomego pochodzenia, 1450 szt. okazów objętych ochroną CITES, 239 szt. zabytków; 671,30 kg odpadów; 986 litrów i 643 kg pestycydów (55% zatrzymań w Polsce),

– wszczęli 13260 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe i wystawili 10 736 mandatów karnych o wartości 4,4 mln. złotych,

– walcząc z nielegalnym hazardem zabezpieczyli 576 nielegalnych automatów do gier hazardowych, przeprowadzili ponad 15 tys. kontroli w ramach SENT (monitorowanie drogowego przewozu towarów) oraz prowadzili badania ponad 2 tysięcy rozmaitych próbek w Laboratorium Celno-Skarbowym w  Przemyślu.

Walka z oszustwami podatkowymi

Priorytetem KAS pozostaje walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi, ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Skonsolidowane działania połączonych struktur w ramach KAS pozwoliły na ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.

 

KAS to także działania informacyjne i edukacyjne

Przygotowując podkarpackich mikroprzedsiębiorców do wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, w urzędach skarbowych przeszkolono prawie 2000 podatników w ramach akcji „Wtorki z JPK”, przeprowadzono szkolenia dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Ponad 1000 osób odwiedziło punkty w ramach akcji „Weekend z PIT-em w galeriach handlowych”, a kolejnych 1 600 osób skorzystało z pomocy informacyjnej w „Dniu otwartym” w urzędach skarbowych. Pracownicy i funkcjonariusze KAS prowadzili liczne spotkania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w woj. podkarpackim.

elubaczow.com, KAS

reklama
Ten baner wyświetlono 71 726 razy.

zostaw odpwiwedź

Please enter your comment!
Please enter your name here