W ostatnich latach sytuacja rynkowa zmieniała się dynamicznie, a wszystko za sprawą wydarzeń epidemicznych czy geopolitycznych. W trudnych warunkach makroekonomicznych istotnie wpływających na giełdy warto zdecydować się na instrumenty finansowe obarczone stosunkowo niewielkim ryzykiem. Pozwoli to na zabezpieczenie oszczędności również przed wysoką inflacją.

Obligacje skarbowe – najważniejsze informacje 

Według obowiązującej definicji, obligacje są papierami wartościowymi dłużnymi. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach to papiery emitowane seriami, w przypadku których emitent (w tym przypadku Skarb Państwa) stwierdza, że pozostaje dłużnikiem obligatariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w określonym czasie.

W przypadku, gdy emitentem jest wspomniany Skarb Państwa, w momencie sprzedaży papierów wartościowych to urzędujący minister finansów pożycza od nabywcy daną sumę, jednocześnie zobowiązując się do jej zwrotu według wskazanego terminu wykupu. Obligatariuszami mogą być uprawnione osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje czy fundacje, które zostały wpisane do rejestru sądowego. W kontekście papierów finansowych dłużnych, jakimi są obligacje, można wskazać następujące cechy charakterystyczne:

1. Ustalony termin wykupu. We wskazanym terminie emitent zobowiązuje się do wykupu obligacji. 

2. Cena emisyjna. Wartość, za jaką obligacja sprzedawana jest pierwszemu nabywcy. 

3. Cena nominalna. Suma, jaka podlega zwrotowi przez emitenta. 

4. Cena transakcyjna. To, za ile można kupić lub sprzedać daną obligację w okresie swojej ważności. 

Dlaczego warto inwestować w obligacje?

Obligacje skarbowe, w odróżnieniu od korporacyjnych, postrzegane są jako pewniejsza lokata inwestycyjna. Z uwagi na fakt, że emitentem jest państwo, stanowią bezpieczniejsze źródło lokowania oszczędności. To również dobry wybór dla osób początkujących, które dopiero zaczynają przygodę z inwestowaniem. Zakup obligacji skarbowych pozwala na odzyskanie zainwestowanych środków po określonym czasie, wraz z naddatkiem, który będzie zyskiem z inwestycji. 

Biorąc pod uwagę, że obligacje traktowane są raczej jak inwestycja średnio- oraz długoterminowa, na ich zakup decyzją się zazwyczaj osoby, które chcą zainwestować określone środki finansowe i czerpać z tego tytułu zyski. To dobra okazja do zamrożenia środków i uniknięcia wpływu wysokiej inflacji na zgromadzone pieniądze. To również sposób na zabezpieczenie przyszłości dzieci czy innych bliskich osób. Jak wspomniano, obligacje skarbowe są obarczone niższym ryzykiem niż obligacje korporacyjne. 

Działalność domu maklerskiego a obligacje skarbowe 

Dom maklerski pośredniczy w zakupie obligacji skarbowych, oferuje także możliwość nabycia papierów wartościowych na rynku wtórnym. Maklerzy zajmują się obsługą transakcji, czuwając nad jej przebiegiem oraz poprawnością. Dzięki temu zakup obligacji jest istotnie ułatwiony. Aby skorzystać z usług domu maklerskiego, wymagane jest otwarcie rachunku papierów wartościowych. Kolejnym krokiem będzie wpłacenie środków na rachunek maklerski, a następnie złożenie zlecenia zakupu instrumentów. Zlecenie jest realizowane przez maklera, a transakcja zakończona pomyślnie. 

Obligacje skarbowe to minimalne ryzyko. Dlatego ich zakup rekomendowany jest zarówno osobom, które dopiero zaczynają z inwestowaniem, jak i poszukującym bezpiecznej lokaty w trudnych warunkach makroekonomicznych. Na rynku istnieje szeroki wachlarz instrumentów finansowych, jednak to obligacje skarbowe są najbezpieczniejsze.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here