Gmina Lubaczów: Ruszył nabór na stanowisko referenta

0

Wójt Gminy Lubaczów ogłosił nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska. Osoby zainteresowane mogą składać swoje oferty do 22 marca.

Kandydaci muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć obywatelstwo polskie lub UE oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, wykształcenie wyższe i dwuletni staż pracy w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto muszą wykazać się znajomością wybranych ustaw, dobrą obsługą komputera, w tym pakietu MS Office i mieć prawo jazdy kat. B.

Do zadań kandydata należeć się będzie m.in. nabywanie, sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste czy w dzierżawę nieruchomości komunalnych, dokonywanie wymiaru i korekt czynszu dzierżawnego, przeprowadzenie egzekucji należności z tytułu czynszu dzierżawnego, przekazywanie w zarząd gruntów gminnych komunalnych jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, przejmowanie na własność Gminy gruntów zajętych pod drogi czy prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów oraz rokowań na zbycie lub nabycie nieruchomości. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w ogłoszeniu dostępnym pod adresem: www.gminalubaczow.pl.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów lub przesłać pocztą do 22 marca do godz. 14:00.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here