Tomaszów Lubelski, dnia 02.01.2024 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.3.Z.2023.AK w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 61, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2023 r., poz. 162 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.09.2023 r. na wniosek Wójta Gminy Tomaszów Lubelski wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejpn. „Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 (od drogi powiatowej nr 2407R w miejscowości Podlesina, Gmina Narol) do km 1+945,35 (do drogi powiatowej nr 3545 w miejscowości Rabinówka, Gmina Tomaszów Lubelski)”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany.

Działki objęte inwestycją:

Jednostka ewidencyjna: Tomaszów Lubelski, Obręb ewidencyjny: 0018 Rabinówka 42/11, 363, 404, 362/2 (362/3 i 362/4), 364/2 (364/6, 364/5, 364/7), 364/1 (364/3 i 364/4), 1069/2 (1069/3 i 1069/4), 361/1 (361/6 i 361/5), 361/2 (361/8 i 361/7), 360 (360/1 i 360/2), 359 (359/1 i 359/2), 358 (358/1 i 358/2), 357 (357/1 i 357/2), 356/2 (356/5 i 356/6), 356/1 (356/3 i 356/4), 355/2 (355/3 i 355/4), 354 (354/1 i 354/2), 349 (349/1 i 349/2), 348/2 (348/5 i 348/6), 348/1 (348/3 i 348/4), 414  (414/1 i 414/2),  413 (413/1 i 413/2), 412 (412/1 i 412/2), 411 (411/1 i 411/2), 410 (410/1 i 410/2), 409/1 (409/6 i 409/7), 409/3 (409/8 i 409/9), 409/4 (409/10 i 409/11), 407 (407/1 i 407/2), 406 (406/1 i 406/2), 405/1 (405/4 i 405/5), 405/2 (405/6 i 405/7);

Jednostka ewidencyjna: Susiec, Obręb ewidencyjny: 0009 Maziły 504, 505, 440 (440/1 i 440/2), 442 (442/1 i 442/2), 444 (444/1 i 444/2), 445 (445/1 i 445/2), 446 (446/1 i 446/2), 447 (447/1 i 447/2), 448 (448/1 i 448/2), 441 (441/1 i 441/2), 450 (450/1 i 450/2), 486 (486/1 i 486/2), 487  (487/1 i 487/2), 488  (488/1 i 488/2), 489  (489/1 i 489/2), 490  (490/1 i 490/2), 491 (491/1 i 491/2), 492 (492/1 i 492/2), 493  (493/1 i 493/2), 494  (494/1 i 494/2), 495  (495/1 i 495/2), 496  (496/1 i 496/2), 497  (497/1 i 497/2), 498  (498/1 i 498/2), 499  (499/1 i 499/2), 500 (500/1 i 500/2), 501  (501/1 i 501/2), 502 (502/1 i 502/2), 503 (503/1 i 503/2), 506  (506/1 i 506/2);

Jednostka ewidencyjna: Narol, Obręb ewidencyjny: 0013 Podlesina 264, 246/4, 276 (276/1, 276/2 i 276/3), 218 (218/1, 218/2), 267/4 (267/5 i 267/6);

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (np. dla których ustala się obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązek budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych): 362/4, 364/1, 42/11, 413, 404, 409/3, 406, 465, 348/2, 447, 487, 489, 494, 502, 506, 518, 519, 276, 219/7, 219/8, 267/4, 267/1, 246/2, 225 224, 222, 221

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lub., tel. 84 664 43 92,  w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

________________

*cyfry wytłuszczonym drukiem to numery geodezyjne działek przeznaczonych pod budowę drogi. W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasach numery działek powstałych po podziale.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here