Systemy magazynowe to dzisiaj podstawa efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania magazynem znacząco zmienia sposób działania obiektu – przyspiesza i udrażnia przepływ informacji, zwiększa wydajność pracy i ogranicza ilość generowanych błędów.

Systemy magazynowe to dzisiaj podstawa efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania magazynem znacząco zmienia sposób działania obiektu – przyspiesza i udrażnia przepływ informacji, zwiększa wydajność pracy i ogranicza ilość generowanych błędów.  Rozwiązania takie jak WMS pozwalają produkować więcej, szybciej i mniejszym kosztem. Jakie funkcjonalności powinien posiadać program WMS, aby pomóc uzyskać powyższe efekty?

Funkcjonalności systemu WMS – na co warto zwrócić uwagę?

1. Optymalizacja pracy na każdym szczeblu organizacji procesu

Dobry system powinien optymalizować pracę wszystkich uczestników procesów logistycznych, zgodnie z przydzielonymi zadaniami i zakresem uprawnień. Operator zostanie wyręczony z prostych powtarzalnych czynności, będzie popełniał mniej błędów i w pełni efektywnie wykorzystywał swój potencjał w codziennej pracy. Kierownik magazynu zyska większą kontrolę nad procesami magazynowi a Manager będzie mógł w oparciu o bieżące i rzetelne dane podejmować skuteczne decyzje strategiczne np. odnośnie organizacji dostaw, zmiany dostawcy, zatrudnienia itp.

2. Integracja z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie

System WMS  powinien współpracować ze stosowanym w przedsiębiorstwie oprogramowaniem klasy ERP a także innymi popularnymi narzędziami, modułami wykorzystywanymi w produkcji (np. automatyczne systemy kompletacji zamówień, urządzenia drukujące etykiety, sterowanie programami kontrolującymi pracę automatycznych urządzeń składowania itp.).

3. Dostosowanie systemu do specyfiki branży

System powinien posiadać  pewną ilość  zdefiniowanych, typowych operacji dla różnego rodzaju magazynów. Równie ważna jest też dodatkowa customizacja – otwarta  architektura oprogramowania daje możliwość uzupełnienia o dodatkowe  funkcjonalności, zgodne z unikalnymi potrzebami klienta np. z branży spożywczej, e-commerce, farmaceutycznej, przemysłowej itp.

4. Wsparcie klienta  i opieka powdrożeniowa

Choć dążymy do tego, aby oprogramowanie magazynowe być niezawodne, to  awarie, problemy techniczne  i tak się czasem pojawiają. Kluczowe jest szybkie i merytoryczne wsparcie dostawcy w takich momentach. Stały kontakt i współpraca w ramach analizy przedwdrożeniowej, implementacji systemu i testów czy po szkoleniu użytkowników jest niezbędna.

Niski koszt wdrożenia i szybki zwrot z inwestycji

Należy zwracać uwagę na cenę, niemniej nie powinna być ona jedynym czy kluczowym czynnikiem wyboru. O ile zwrot z inwestycji, w przypadku wdrożenia systemu WMS, może być dosyć szybki, o tyle system jest wybierany na lata i decyzja o zakupie systemu powinna bazować także na innych, mających większe znaczenie parametrach – np. funkcjonalności, możliwościach integracji, bezpieczeństwie danych, szkoleniu użytkowników, serwisie, możliwościach modyfikacji systemu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa itp.

System do zarządzania magazynem WMS (https://optimes.syneo.pl/funkcje/program-magazynowy/) to narzędzie, które optymalizuje pracę w firmach o różnym profilu produkcji oraz skali działania – przyspiesza pracę nie tylko w dużych automatycznych magazynach ale także obiektach tradycyjnych, o niskim stopniu zautomatyzowania. Planowanie i kontrola procesów magazynowych z WMS jest dużo szybsza i bardziej rzetelna, a przede wszystkim wpływa korzystnie na końcowy wynik finansowy firmy.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here