Wszyscy myśliwi działają w służbie polskim lasom i ich wiedza oraz działania przydają się do zachowania równowagi w przyrodzie. Odstrzał zwierząt to tylko jeden z obowiązków myśliwych. Zanim jednak otrzymają uprawnienia łowieckiego muszą zaliczyć egzamin z wiedzy oraz test umiejętności strzeleckich. To wymagający sprawdzian, który potwierdzi ich umiejętności i pozwoli na członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Co robi myśliwy?

W łowiectwie występuje specjalistyczne pojęcie jakim jest gospodarowanie. To po krótce oznacza dbanie o lokalną zwierzynę leśną oraz ich odstrzał, uprawianie leśnych poletek oraz budowanie zapór.

Większość pracy myśliwego polega na pielęgnacji okolicznych terenów leśnych oraz zamieszkujących je zwierząt.

Każdego roku organ nadrzędny, który zarządza lasami, czyli Lasy Państwowe wydaje rozporządzenia o szczegółowych planach wobec danego obszaru. Myśliwi muszą dostosować się do przekazanego rozporządzenia i rozpocząć wdrażanie planu w życie.

Kto może zostać przyjęty do PZŁ?

Tylko kandydaci, którzy spełniają określone wymagania mogą zostać przyjęci do Polskiego Związku Łowieckiego. Poprzedzone jest to odpowiednim egzaminem, który potwierdzi umiejętności kandydata i pozwoli mu uzyskać uprawnienia myśliwego.

Do braci łowieckiej zostaną przyjęci kandydaci, którzy spełniają określone wymagania i pozytywnie zaliczą testy PZŁ.

Jakie są podstawowe wymagania?

– ukończony 18 rok życia;

– niekaralność, dotyczy tylko prawa łowieckiego;

– polskie obywatelstwo;

– roczny staż w lokalnym kole łowieckim.

Po odbyciu stażu istnieje możliwość przystąpienie do testów do PZŁ, które pozwalają otrzymać uprawnienia myśliwego. Każdego roku organizowane są we wszystkich placówkach PZŁ, jednak terminy uzależnione są od ilości kandydatów w danym czasie.

Jak wyglądają testy?

Egzamin na myśliwego dzieli się na trzy części. Tylko zaliczenie wszystkich etapów egzamin umożliwia otrzymanie uprawnień myśliwego.

  1. 1. Test wiedzy o łowiectwie

Arkusz testów myśliwskich to zestaw 100 pytań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami „ABCD”. Tylko jedna odpowiedź może być prawidłowa.  

Zakres wiedzy obejmuj wiedzę ogólną  z zakresu łowiectwa oraz bezpieczeństwo w trakcie polowania.

  1. 1. Egzamin ustny

Na egzaminie ustnym możesz spodziewać się jednakowych pytań jak na egzaminie pisemnym. Jeżeli przyłożyłeś się do nauki, to nie ma się czego obawiać.

  1. 1. Test strzelecki

Myśliwi obowiązkowo musza umieć dobrze strzelać, gdyż to jedna z głównych części ich zawodu.  W trakcie tej części, próbie zostaną poddane umiejętności strzeleckie.

Jakie zadania są na teście?

Strzelanie do rzutek – 4/10 celnych strzałów daje pozytywny wynik egzaminu

Strzelanie do makiety zająca – 4/10 celnych strzałów daje pozytywny wynik egzaminu

Rogacz – 3/5 celnych strzałów daje pozytywny wynik egzaminu

Dodatkowe punkty można uzyskać za dbanie o bezpieczeństwo w trakcie posługiwania się bronią.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here