Lubaczów: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

0

Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt wydał Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie. Termin składania ofert upływa 28 marca 2019 roku.

fot. Urząd Miejski w Lubaczowie.

Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.  W terminie 7 dni kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o terminie przeprowadzenie konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie.

Zobacz także

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here