Burmistrz Lubaczowa
ogłasza dodatkowy nabór
na zainstalowanie kotłów centralnego ogrzewania

Burmistrz Lubaczowa, ogłasza dodatkowy nabór na zainstalowanie kotłów centralnego ogrzewania. Liczba urządzeń jest ograniczona, dlatego o zawarciu umowy będzie decydować kolejność złożenia deklaracji przystąpienia do programu. Dofinansowanie zakupu kotła obejmuje demontaż starego i montaż zakupionego, podłączenia do instalacji, próby ciśnieniowe. Kotły Hit Pellet o mocy 15 i 20 kW są dostępne w ramach projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasta Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.

Dokładniejsze informacje dostępne są w Urzędzie Miejskim pod nr telefonu: 606368215. W najbliższych dniach możliwe będzie przeprowadzenie konsultacji z technikami – instalatorami.