Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2021 r. w Gminie Miejskiej Lubaczów.