Najstarszy wiekiem radny Jan Kuryś otworzył inauguracyjną sesję Rady Gminy Lubaczów kadencji 2024 – 2029. Uczestniczą w niej wszyscy nowo wybrani radni.

Godz. 08:00: Rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Gminy nowej kadencji.

Godz. 08:04: Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Krzysztof Stupak składa sprawozdanie z przebiegu wyborów do samorządu.

Godz. 08:09: Nowo wybrani radni odbierają zaświadczenia o wyborze.

Godz. 08:12: Zaświadczenie o wyborze odbiera Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

Godz. 08:14: Radni składają ślubowanie.

Godz. 08:17: Rozpoczyna się procedura wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w formule tajnej.
Radny Andrzej Mindziak zgłosił kandydaturę Romana Cozaca. To jedyny zgłoszony kandydat.
Radni przystępują do głosowania.
Godz. 08:31: Ogłoszono 5-minutową przerwę.
Godz. 08:45: Wszyscy radni oddali głosy.
Godz. 08:46: Ogłoszono 10-minutową przerwę.
Godz. 08:51: Ogłoszono wyniki głosowania – Roman Cozac został jednogłośnie (15 głosów) wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów na kolejną kadencję.

Godz. 08:57: Rozpoczęła się procedura wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubaczów.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w formule tajnej.
Przewodniczący RG Roman Cozac zgłosił kandydatury Agnieszki Czyrny i Wiesława Smilońca. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Agnieszka Czyrny i Wiesław Smoliniec wybrani jednogłośnie na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubaczów.

Godz. 09:25: Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel składa ślubowanie.
Trwa przemówienie Wójta Gminy.

Godz. 09:32: Trwa dyskusja i wypowiedzi radnych.

Godz. 09:34: Zakończyły się obrady inauguracyjnej sesji Rady Gminy Lubaczów.

Galeria zdjęć.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here