We wtorek (07.05) o godz. 11:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Lubaczowie kadencji 2024-2029. W jej trakcie nowo wybrani radni złożą ślubowanie.

Godz. 11:00: Rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Lubaczowie. Obrady rozpoczął radny senior Zygmunt Gmyrek. W sesji uczestniczy 17 radnych.

Godz. 11:02: Radni odbierają zaświadczenia o wyborze.

Godz. 11:07: Radni składają ślubowanie.

Godz. 11:10: Rozpoczyna się procedura wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lubaczowie.
Głosowanie odbędzie się w formule tajnej.
Powołano Komisję Skrutacyjną (Mariusz Łeski, Kazimierz Rymarowicz, Wiesław Huk) celem przeprowadzenia wyborów.
Radna Barbara Broź zgłosiła kandydaturę radnej Marty Tabaczek na Przewodniczącą Rady Powiatu w Lubaczowie. To jedyna zgłoszona przez radnych kandydatura.

Godz. 11:45: Marta Tabaczek została wybrana na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu w Lubaczowie. Wybrano ją jednogłośnie, głosowało za nią 17 radnych.

Godz. 11:51: Uzupełniono porządek obrad o wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lubaczowie, Starosty Powiatu Lubaczowskiego i Członków Zarządu Powiatu w Lubaczowie.

Godz. 11:52: Rozpoczyna się procedura wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Lubaczowskiego.
Głosowanie odbędzie się w formule tajnej.
Radny Zenon Swatek zgłosił kandydatury Zygmunta Gmyrka i Rafała Koguta. Radna Dorota Wróbel zgłosiła natomiast kandydaturę Marka Żołądka.

Godz. 12:39: Radny Zygmunt Gmyrek otrzymał 9 głosów „za”, radny Rafał Kogut otrzymał 10 głosów „za”, a radny Marek Żołądek 8 głosów „za”. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani radni Zygmunt Gmyrek i radny Rafał Kogut.

Godz. 12:42: Rozpoczyna się procedura wyboru Starosty Powiatu Lubaczowskiego.
Głosowanie przeprowadzone będzie w formule tajnej.
Ogłoszono 5-munitową przerwę techniczną.
Godz. 12:53: Wznowiono obrady.
Godz. 13:01: Radny Zygmunt Gmyrek zgłosił radną Barbarę Broź jako kandydatkę na stanowisko Starosty Powiatu Lubaczowskiego. To jedyna zgłoszona kandydatura.
Ogłoszono przerwę celem przygotowania kart do głosowania.
Godz. 13:10: Wznowiono obrady, radni przystępują do głosowania.
Godz. 13:27: Barbara Broź została wybrana Starostą Lubaczowskim na nową kadencję. Głosowało na nią 9 radnych, głosów przeciw 8.

Godz. 13:30: Rozpoczyna się procedura wyboru Wicestarosty Lubaczowskiego.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w formule tajnej.
Barbara Broź zaproponowała kandydaturę Zenon Swatka na stanowisko Wicestarosty.
Godz. 13:53: Zenon Swatek został wybrany jednogłośnie Wicestarostą Lubaczowskim, głosowało na niego 17 radnych.

Godz. 13:58: Rozpoczyna się procedura wyboru Członków Zarządu Powiatu Lubaczowskiego.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w formule tajnej.
Starosta Lubaczowski Barbara Broź zgłosiła kandydatów na Członków Zarządu Powiatu Lubaczowskiego w osobach radnych: Józefa Ozimka, Anny Rawskiej-Misztal i Pawła Maksymca.
Godz. 14:17: Rozpoczęło się głosowanie.
Godz. 14:24: Ogłoszono 5 minut przerwy.
Godz. 14:43: Radny Józef Ozimek otrzymał 15 głosów „za”, radna Anna Rawska-Misztal otrzymała 13 głosów „za”, a radny Paweł Maksymiec 13 głosów „za”. Ich trójka wybrana została jako Członkowie Zarządu Powiatu Lubaczowskiego.

Godz. 14:45: Zakończyły się obrady inauguracyjnej sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.

Galeria zdjęć.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here