We wtorek (07.05) o godz. 10:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Oleszycach kadencji 2024-2029. W jej trakcie nowo wybrano radni oraz burmistrz Michał Jabłoński złożą ślubowanie.

Godz. 10:02: Rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Oleszycach. Obrady rozpoczął radny senior Waldemar Cisek.

Godz. 10:05: Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Zygmunt Mularz przedstawia sprawozdania z przeprowadzenia wyborów.

Godz. 10:25: Zaświadczenie o wyborze odbiera Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Michał Jabłoński.

Godz. 10:26: Nowo wybrani radni odbierają zaświadczenia o wyborze.

Godz. 10:29: Radni składają ślubowanie.

Godz. 10:34: Rozpoczyna się procedura wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w formule tajnej.
Zgłoszono kandydaturę Danuty Mulińskiej. To jedyna zgłoszona kandydatka.

Godz. 10:48: Ogłoszono 20-minutową przerwę.

Radni przystępują do głosowania.

Godz. 11:14: Ogłoszono 15-minutową przerwę.

Godz. 11:30: Ogłoszono wyniki głosowania – Danuta Mulińska została wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Oleszycach na kolejną kadencję (13 głosów za, 1 głos przeciw).

Godz. 11:33: Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Michała Jabłońskiego.

Godz. 11:36: Rozpoczęła się procedura wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleszycach.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w formule tajnej.
Zgłoszono kandydaturę Łukasza Kaczmarczyka, Szymona Ozimka oraz Waldemara Ciska.

Godz. 11:47: Ogłoszono 15-minutową przerwę.

Godz. 12:07: Radni przystępują do głosowania.
Wszyscy radni oddali głosy.

Godz. 12:12: Ogłoszono 15-minutową przerwę.

Godz. 12:27: Łukasz Kaczmarczyk (11 radnych głosowało za) oraz Szymon Ozimek (11 radnych głosowało za) zostali wybrani na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleszycach. Za Waldemarem Ciskiem głosowało 3 radnych.

Godz. 12:30: Zakończyły się obrady inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Oleszycach.

Galeria zdjęć.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here