Przenośniki pochyłe to idealny środek transportu ładunków w magazynach lub centrach produkcyjnych składających się z kilku poziomów, kondygnacji lub stref roboczych. Automatyczny system umożliwia połączenie dwóch linii przenośników znajdujących się na różnych poziomach magazynu, dzięki czemu skraca się czas transportu towarów po wyznaczonych trasach. Instalacja przenośników pochyłych gwarantuje ciągły przepływ ładunków pomiędzy poziomami oraz optymalizuje ścieżki przygotowań zamówień.

Przenośniki pochyłe – co to jest?

Przenośniki pochyłe są automatycznymi systemami transportu wewnętrznego, które łączą dwie linie przenośników znajdującychą się na różnych poziomach w strefie składowania lub produkcji. To automatyczne rozwiązanie niwelujące różnicę poziomów jest przystosowane do transportowania ładunków różnego typu. Można też ustawić odpowiednie nachylenie przenośnika i prędkość działania urządzenia, aby dostosować je do danego magazynu.

Przenośniki pochyłe łączą się z przenośnikami pojemnikowymi, co pozwala zoptymalizować przepływ towarów w magazynie. Urządzenia te w górnej części są wyposażone w rolki, taśmy lub pasy. Ich zadaniem jest transport ładunków w kontrolowany i ciągły sposób. Pozwalają one na transport towarów pomiędzy poziomami magazynu lub centrum dystrybucyjnego, ograniczając tym samym liczbę ruchów podczas obsługi ładunków, a przede wszystkim skracając pokonywane ścieżki przez operatorów i urządzenia transportujące.

Na jakiej zasadzie działają przenośniki pochyłe?

Przenośniki pochyłe montuje się w liniach przenośników obsługujących znaczne odległości między dwoma punktami w magazynie. Jak sama ich nazwa wskazuje, zostały one zaprojektowane, aby przemieszczać produkty pomiędzy różnymi poziomami. Przenośnik pochyły składa się z taśmy transportowej przesuwającej ładunki w górę lub w dół. Projektuje się je tak, aby maksymalnie chronić towary przed uszkodzeniami podczas transportu.

Co istotne, nie wymagają one obsługi ręcznej, ponieważ zarządza nimi program, który automatyzuje przepływ towarów. Każdy przenośnik dysponuje skrzynkami przyłączeniowymi, które służą do kontroli działania, mocy oraz emitowanych sygnałów. Połączone one są z szafą sterowniczą i z systemem automatycznym.

Jakie jest zastosowanie przenośników pochyłych?

Przenośniki pochyłe często stosuje się do transportu towarów między strefami kompletacji a stanowiskami roboczymi, które zlokalizowane są na różnych poziomach. Automatyczne taśmy transportowe to idealne rozwiązanie do przenoszenia produktów z podestów lub pięter na parter magazynu albo odwrotnie. 

Pochyłe przenośniki taśmowe łączą różne strefy magazynowania lub innych instalacji logistycznych, jak na przykład centra dystrybucyjne albo konsolidacyjne. Dzięki ich uniwersalności można je wdrożyć również w centrach produkcyjnych, gdzie dynamizują transport ładunków pomiędzy liniami montażowymi i łączą łańcuchy produkcyjne z tymczasowymi strefami składowania. 

Więcej informacji z branży magazynowej oraz aktualności znajdziesz na https://panattonieurope.com/pl-pl

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here