Urząd Gminy Lubaczów zaprasza kandydatów do składnia ofert na wolne stanowisko referenta ds. ochrony zdrowia, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym i Oświaty.

Zapraszamy do współpracy osobę, której pasją jest aktywność sportowa i wszelkie działania prozdrowotne. Dla kandydatów oprócz stabilnego zatrudnienia jest to możliwość realizacji swoich zamiłowań i upowszechniania ich wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy.

Szczegóły naboru w tym wymagania wobec przyszłych kandydatów oraz precyzyjny zakres czynności jest dostępny w linku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów ul. Jasna1, 37-600 Lubaczów w pokoju nr 4, w zamkniętych kopertach w terminie do 19.08.2022r. do godz. 13.00 lub pocztą z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym i Oświaty”.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here