Bezdech senny to przypadłość dotykająca dużej części populacji (głównie mężczyzn) i objawia się problemami z prawidłowym oddychaniem, w czasie snu. Osoba, dotknięta tym zaburzeniem, nie jest w stanie równomiernie oddychać we śnie, co bardzo ingeruje w późniejsze dobre samopoczucie oraz brak poczucia zmęczenia. Jakość snu w takich przypadkach jest ewidentnie niższa, aniżeli u osób niedotkniętych tym zaburzeniem.

Bezdechu sennego doświadcza – według ekspertów serwisu  https://sklepvitalaire.pl/zaledwie 37% kobiet.

Wysoka systematyczność i powszechność  bezdechu sennego, którego doświadczają ludzie, a także jego potencjalny wpływ na zdrowie określają wagę problemu i sugerują konieczność jego zgłębienia.

Rodzaje bezdechu sennego

Wyróżnia się podstawowe rodzaje bezdechu sennego:

 • – Obturacyjny bezdech senny (OBS) – przypadłość tę diagnozuje się w sytuacji, gdy następuje blokada dróg oddechowych, wynikająca z fizycznych uwarunkowań. Wpływ na to ma przede wszystkim struktura gardła.
 • – Centralny bezdech senny (CSA) – ściśle powiązany z mózgowym systemem kontroli mięśni. CSA występuje, gdy mięśnie u człowieka pozostają w mniejszym stopniu zaangażowane w proces oddychania.
 • – Mieszany bezdech senny – kiedy osoba ma jednocześnie OBS i CSA, nazywa się to mieszanym bezdechem sennym lub złożonym bezdechem sennym.

Czym jest bezdech senny typu OBS?

Obturacyjny bezdech senny to przypadłość, objawiająca się silnym zaburzeniem w funkcjonowaniu układu oddechowego. Ci, którzy doświadczają tej przypadłości, podczas snu całkowitego lub częściowego doświadczają zapadnięcia się górnych dróg oddechowych. Utrudnia to i może bardzo przeszkadzać w całonocnym śnie, a oprócz tego – niepokoić partnera w łóżku. Jest to zjawisko analogiczne do oddychania przez słomkę. Kiedy nie śpisz, nie jest to takie trudne, ponieważ zdajesz sobie z tego sprawę, i możesz zwiększyć tempo oddychania w każdej chwili. Jednak w nocy nie masz takiej możliwości, więc budzisz się. 

Czym jest CSA?

Centralny bezdech senny charakteryzuje się występowaniem częstych przerw w oddychaniu, co jest warunkowane skłonnością do nieregularnego oddychania w czasie snu. Od OBS odróżnia się tym, że nieregularne oddychanie jest konsekwencją zaburzeń w pracy mięśni usytuowanych w pobliżu narzędzi odpowiadających za oddychanie i determinującym je.

Proces oddechowy, jaki wykonuje nasze ciało, jest procesem skomplikowanym i wysoce zaawansowanym. Następuje w nim bardzo ważna korelacja mózgu z mięśniami klatki piersiowej, który przesyłając im sygnał, daje znać o konieczności kurczenia się bądź rozluźniania. Skurcze, jakie występują po nadaniu tego typu sygnałów, prowadzą do wykonywania wdechów. Przypadłość CSA, czyli centralnego bezdechu sennego, jest wyrazem niezorganizowanej komunikacji mózgu z mięśniami lub jej całkowitym brakiem. Należy zauważyć, że kilka bezdechów ośrodkowych podczas snu, uważa się za normalne. Przykład mogą stanowić sytuacje, kiedy „zapominamy o oddychaniu” w momencie drzemki lub przebudzenia.

Leczenie CSA wiąże się z wykonaniem zaawansowanych badań i monitów organizmu ludzkiego. Kluczowym zabiegiem jest tutaj wykonanie w warunkach laboratoryjnych – polisomnografii. Polisomnografia jest złożonym badaniem, które określa jakość i czas trwania snu oraz poszczególnych jego faz. Podaje również dane dotyczące wysiłku, jaki organizm ponosi w celu podtrzymywania procesu oddechowego. W czasie wykonywania tego badania, dokonuje się również pomiarów EKG, tętna i tlenu.

Kluczem do leczenia CSA jest rozwiązanie wszelkich podstawowych problemów zdrowotnych, które powodują ten stan. Dokonanie wyboru co do typu, charakteru i rodzaju leczenia ośrodkowego bezdechu sennego, jest warunkowane cechami charakterystycznymi zaburzenia, obserwowanymi w konkretnym przypadku. Bez wątpienia, w przypadku doświadczenia przypadłości o tym charakterze, należy dostosować specjalistyczne, spersonalizowane leczenie, które najskuteczniej poradzi sobie z niekomfortowym zaburzeniem. Takie leczenie zaproponuje lekarz specjalista, który nie tylko określi poziom zaawansowania zaburzenia, ale również wskaże możliwości jego obniżenia, a także – wyeliminowania.

Jakie są różnice pomiędzy typami bezdechów sennych?

OBS, czyli obturacyjny bezdech senny to zaburzenie w którym organizm osoby nim dotkniętej musi wykonywać bardzo duży wysiłek, by być w stanie prawidłowo oddychać. Regularność w oddychaniu jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia organizmowi ludzkiemu pełnej zdolności do prawidłowego funkcjonowania. W przypadku, kiedy osoba podejmuje znaczny wysiłek w tym celu, najczęściej świadczy to o blokadzie dróg oddechowych, umiejscowionych w tylnej części gardła. Stan powoduje brak drożności w przepływie powietrza przez tchawicę. Zjawisko to determinuje równowagę tlenową organizmu i wymusza na nim nieregularny, przerywany sen.

CSA ma nieco inną specyfikę, jeśli chodzi o zaburzenia oddychania. Kluczowym w tym typie przypadłości jest częsty, przerywany oddech. Stan ten jest konsekwencją zaburzeń w prawidłowym funkcjonowania mózgu z mięśniami odpowiedzialnymi za procesy oddechowe w organizmie. W tym wypadku wspomniane przerwy w oddychaniu, są wyraźnym kontrastem dla zatrzymania oddychania w przypadku obturacyjnego bezdechu.

Pomimo, że OSA i CSA charakteryzują swoimi objawami różne zaburzenia, to jednak mogą współwystępować jednocześnie. Takie zjawisko zostało0 nazwane mieszanym bezdechem sennym. 

Jak często występuje bezdech senny?

Eksperci serwisu  Sklepvitalaire.pl zaznaczają, że aktualnie na całym świecie, aż 9% osób dorosłych jest dotknięta zaburzeniami snu z wyszczególnieniem bezdechu sennego – OBS. wskazuje sie również na fakt, że o wiele więcej przypadków nie zostało zdiagnozowanych, co wynikać może m.in. z bagatelizowania problemu lub nieuznawania go za kluczową dolegliwość, odpowiedzialną za nieodpowiedni stan zdrowia.  

Kluczowym w przeprowadzonych do tej pory badaniach jest spostrzeżenie, że OBS znacznie częściej występuje w przypadku mężczyzn, aniżeli kobiet. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą wieku osoby z zaburzeniami, nie ustalono reguły. Według ekspertów, OBS i CSA dotykają osoby bez względu na wiek.

Warto więc, w przypadku dostrzeżenia określonych objawów, zrobić specjalistyczne badania w tym kierunku, które jednoznacznie potwierdzą lub wyeliminują dolegliwości.

Według ekspertów serwisu  Sklepvitalaire.pl – centralny bezdech senny dotyka około 0,9% dorosłych w wieku powyżej 40 lat.

To niekomfortowa przypadłość, która ma bardzo ścisły związek z niedrożnością górnych dróg oddechowych. Leczenie bezdechu u tych osób, optymalizuje regeneracje organizmu w czasie snu. Niezbędnym jest odpowiednie dbanie o drogi oddechowe – tylko skuteczna profilaktyka i leczenie mogą sprawić, że objawy bezdechu zanikną.

Bezdech senny – objawy

Wszystkie trzy rodzaje bezdechu sennego mają pewne wspólne

objawy:

 • – zakłócone oddychanie i uczucie bezdechu podczas snu, które w czasie snu może stać się męczące – w szczególności zatrzymania oddechu na 10 sekund lub dłużej niż 10 sekund;
 • – senność w ciągu dnia;
 • – bóle głowy;
 • – drażliwość;
 • – uczucie zmęczenia i dyskomfortu w drogach oddechowych;
 • – regularne infekcje górnych dróg oddechowych oraz zaburzenia rytmu serca, mogące prowadzić do nadciśnienia tętniczego;
 • – ograniczony zakres uwagi lub trudności z jasnym myśleniem.

Wiele z tych objawów powstaje poprzez nieefektywny, przerywany sen. Istotnym czynnikiem jest również znacznie niższy poziom tlenu w organizmie, który jest konsekwencją nieregularnego oddychania.

Zespół bezdechu sennego charakteryzują także pozostałe objawy, typu” chrapanie, sapanie, suchość w gardle i ustach, parskanie, ból gardła,

Przewlekłe chrapanie jest najczęstszym objawem OBS, ale to nie znaczy, że każdy, kto chrapie, ma bezdech senny. 

Czy ustalono przyczyny bezdechu sennego?

Jak wspomniano powyżej, OBS powstaje w sytuacji, kiedy w trakcie snu blokowane są drogi oddechowe. Działanie to powstaje samoistnie i wynika w niektórych przypadkach z anatomii narządów oddechowych. Istnieje również bardzo duża ilość czynników, które skutecznie wpływają na zwiększenie ryzyka występowania tych zaburzeń. Należą do nich m.in.:

 • – anatomia narządów oddechowych -szyi, szczęki i języka, a także charakterystyczna budowa ścian gardła, migdałków podniebiennych i innych organów, które maja duży wpływ na usprawnienie przepływu powietrza;
 • – otyłość, która w wysokim stopniu wpływa na swobodę przepływu powietrza w organizmie;
 • – częstość oddechów podczas snu;
 • – hipowentylacja związana ze snem;
 • – stosowanie środków uspokajających, w tym alkoholu. Leki i leki uspokajające mogą powodować rozluźnienie tkanek w gardle, co wzmaga niedrożność dróg oddechowych;
 • – podatność na tego typu zaburzenia, warunkowana częstotliwością ich występowania u osób spokrewnionych;
 • – uzależnienie od alkoholu i nikotyny;
 • – spanie w pozycji leżącej, na plecach, co jest pozycją ułatwiającą zapadanie się tkanki wokół dróg oddechowych – co z kolei ogranicza zdolność do swobodnego i regularnego oddychania;
 • – problemy z oddychaniem, spowodowane niedrożnością górnych dróg oddechowych, wynikającą z problemów takich, jak m.in. zatkany nos;
 • – dolegliwości hormonalne, takie jak niedoczynność tarczycy i akromegalia.

Obydwie dolegliwości, zarówno CSA, jak i OBS w różnym stopniu wpływają na organizm ludzki i oddychanie. w zależności od typu zaburzenia, zamiast przeszkody powodującej przerwy w oddychaniu, pojawia się problem z przepływem informacji pomiędzy mózgiem, a mięśniami, które są najbardziej zaangażowane w proces oddychania.

Centralny bezdech senny najczęściej wiąże się z faktem posiadania przez daną osobę, określonej dolegliwości. Mowa tutaj o stanie chorobowym. Za przykład mogą stanowić choroby mózgu, których leczenie farmakologiczne wiąże sie z przyjmowanie leków, których specyfika ogranicza możliwości swobodnego oddychania.

Leki przeciwbólowe, takie jak opioidy, mogą również zakłócać ten normalny proces oddychania.

Jakie są zagrożenia dla zdrowia związane z bezdechem sennym?

Bezdech senny może prowadzić do problemów w trakcie trwania snu, spowodowanego ciągłymi przerwami i płytszym, całkowitym snem. Niewystarczająca ilość snu, może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji, które mogą wyrządzić szkody zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a także w sferze emocjonalnej człowieka. Powiązanie tej przypadłości z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz fakt, w jak dużym stopniu wpływa on na stan równowagi tlenowej w ciele człowieka dotkniętego zaburzeniem, wskazuje, że nieleczony bezdech senny stwarza zagrożenie dla różnych rodzajów problemów sercowo-naczyniowych, w tym wysokiego ciśnienia krwi, chorób serca i udarów.

Sposoby leczenia bezdechu sennego

W przypadku wykrycia objawów bezdechu sennego, koniecznie zgłoś się do swojego lekarza. Określi on skalę problemu i postara się Ci pomóc. Pamiętaj, że bez zrozumienia podstawowych przyczyn występowania tej przypadłości, trudno jest gją leczyć. W razie potrzeby lekarz może zalecić badanie snu w specjalistycznej klinice, gdzie urządzenia monitorujące, w warunkach laboratoryjnych określą skalę Twojego zaburzenia.

Pamiętaj, że odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza, dotycząca występowania zaburzeń snu OBS lub CSA sprawia, że leczenie może zostać podjęte niezwłocznie. Takie działanie bardzo często skutecznie poprawia komfort snu i jego stałość, a także obniża ryzyko wystąpienia długotrwałych powikłań zdrowotnych. Lekarz zaznajomiony z sytuacją pacjenta jest w stanie najlepiej odpowiedzieć na potencjalne korzyści i ryzyko leczenia oraz przedstawić konkretne zalecenia.

W bardzo wielu przypadkach, pomóc może wdrożenie zmian stylu życia. Dbałość o obniżenie wagi, zdrowe odżywanie, obniżenie ilości przyjmowanych środków uspokajających, a także przyjmowanie odpowiedniej pozycji podczas spania, mogą rozwiązać wiele problemów związanych z bezdechem sennym. 

Innym powszechnym leczeniem jest nocne stosowanie urządzenia z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych  lub dwupoziomowego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Urządzenia te odpowiedzialne są za przepływ powietrza przez maskę do dróg oddechowych, co zapewniłoby możliwość skutecznego utrzymania ich otwartych i w pełni drożnych podczas snu.

Niektóre rodzaje ustników, które utrzymują szczękę lub język w określonej pozycji, są opcją dla osób o pewnych cechach anatomicznych, które wywołują łagodne przypadłości o charakterystyce zaburzeń snu OBS. 

Leczenie CSA zazwyczaj koncentruje się na opanowaniu choroby głównej, takiej jak infekcja mózgu lub któraś z dolegliwości związanych z krążeniem i pracą serca. W grę wchodzą również zaburzenia oddychania, związane z niewydolnością dróg oddechowych. Dla osób z bardziej rozwiniętym stanem chorobowym, korzystnym jest wdrożenie leczenia za wykorzystaniem urządzeń wspomagających oddychanie.

Czy bezdech senny i chrapanie mogą wpływać na relacje międzyludzkie?

Eksperci serwisu  Sklepvitalaire.pl ujawniają badania związane z relacją bezdechu sennego, włączające w to chrapanie, które utożsamiają sen do lęku, powodującego drażliwość i depresję. Ponieważ osoby doświadczające tej przypadłości często budzą się w nocy i mają bezdech senny, wykazują tendencję do cierpienia z powodu braku snu. 

Badania wskazują, że zbyt krótki i efektywny sen może spowodować, że pary wykazują mniejsze uznanie i pozytywne emocje wobec siebie. Może również promować ogólne poczucie niechęci wobec siebie, które mogą oddalać ludzi od siebie. Dodatkowo, osoby te mają tendencję do cierpienia na problemy emocjonalne w wyniku ich zaburzenia snu. Bezdech senny może sprawić, ze osoba taka staje się przygnębiona, wycofana, a jej zachowanie będą warunkować wahania nastrojów. Ostatecznie może to utrudnić życie ich partnerom, którzy tęsknią za optymistycznymi, kochającymi zabawę ludźmi, w których pierwotnie się zakochali.

Eksperci serwisu  Sklepvitalaire.pl sugerują, że około 50 procent wszystkich Polaków śpi z kimś, kto chrapie. Coraz więcej badań wykazuje również, że sen ma kluczowe znaczenie dla promowania dobrego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. W przypadłościach bezdechu sennego nie pomaga jednak fakt, że ciągłe przebudzenia i nieefektywny sen, wpływają na relacje między ludźmi.

Podsumowując

Każdy, kto czuje się uporczywie zmęczony lub oszołomiony w ciągu dnia, powinien skonsultować się z lekarzem, aby dowiedzieć się dlaczego i podjąć kroki w celu rozwiązania problemu. Lekarz może zalecić badanie snu w specjalistycznej klinice. Osoba z przypadłościami spędza noc w pod czujnym okiem urządzeń monitorujących, a specjalistyczny sprzęt rejestruje fale mózgowe, ruchy oczu i nóg, poziom tlenu, przepływ powietrza i rytm serca. 

Bezdech senny – niekomfortowa przypadłość

Bezdech senny jest częstym problemem, który powoduje zatrzymanie oddechu podczas snu. Może prowadzić do zmęczenia i trudności z koncentracją i może być oznaką poważnej choroby. Często osoba nie wie, że ma bezdech senny, ale ktoś, kto z nim mieszka, z łatwością to zauważy. Każdy, kto odczuwa senność w ciągu dnia, powinien udać się do lekarza, który pomoże mu znaleźć przyczynę i podjąć kroki do rozwiązania tej przypadłości.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here