Waldemar Zadworny: Wspólnie zmieniajmy Podkarpacie

1

Mam 45 lat i pochodzę z Dachnowa. Jestem doktorem nauk rolniczych w zakresie ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskanym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W latach 2006-2015 byłem pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aktualnie pracuję jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Z moich licznych zajęć korzystało bardzo wielu mieszkańców Podkarpacia w charakterze uczestników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy pisali prace inżynierskie, dyplomowe i magisterskie, najczęściej o problemach regionalnych.

Szanowni Państwo!

Zdecydowałem się kandydować do Sejmu z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej PO .N iPL Zieloni wybierając hasło kampanii wyborczej „Wspólnie zmieniajmy Podkarpacie”, które mam do zaoferowania mieszkańcom podkarpackich wsi i miast. Uważam, że Podkarpaciu są potrzebni kompetentni posłowie, należący do środowiska naukowego, którzy znają i podzielają ambicje mieszkańców Podkarpacia. Będąc w Sejmie chcę zadbać o szkolnictwo zawodowe, które wymaga radykalnych zmian. Szkolnictwo zawodowe powinno być tworzone z myślą o najbardziej rozwojowych kierunkach, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Szkoły powinny kształcić pracowników na potrzeby naszych przedsiębiorstw, które będą się rozwijały lub powstawały w regionie podkarpackim. To istotny element rozwoju gospodarczego: firmy inwestujące w regionie chcą mieć do dyspozycji wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ich obecność zachęci przedsiębiorców do otwierania swoich firm właśnie tutaj. W konsekwencji młodzież ucząca się otrzyma możliwość zatrudnienia po zakończeniu edukacji, co w pewnym stopniu zatrzyma efekt migracji osób w wieku produkcyjnym poza teren województwa. Chcę, żeby Podkarpacie przyciągało nowych przedsiębiorców, zapewniając najlepszy możliwy klimat do prowadzenia działalności. Przedsiębiorczość to motor rozwoju: tworzy nie tylko nowe miejsca pracy, ale także generuje dochody, dzięki którym poprawia się jakość życia. Każda nowa firma to co najmniej kilka tysięcy złotych rocznie dodatkowego dochodu do budżetu gminy, powiatu, województwa. Zadbam o to, by inwestycje gospodarcze były realizowane dla mieszkańców, a nie wbrew ich woli. Będę wspierał i inicjował te działania, które służą dynamicznemu i wszechstronnemu rozwojowi naszego regionu.

Najważniejsze wyzwania jakie stawiam przed sobą to pobudzenie rozwoju lokalnego zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym, poprzez:

• Rozwój specjalnych stref ekonomicznych m.in. w strefie przygranicznej powiatu lubaczowskiego.

• Wparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw – głównie w początkowej fazie ich działalności poprzez rozwój start-upów.

• Tworzenie Podkarpackiego Klastra Parków Technologicznych, koordynującego współpracę nowo powstających parków technologicznych lub naukowo-technologicznych.

• Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej (w tym drogowej) oraz społecznej.

• Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i uczącej się młodzieży z rodzin gorzej sytuowanych materialnie i terenów wiejskich.

• Podjęcie działań dążących do aktywizacji obszarów rolniczych w oparciu o Alternatywne Źródła Energii z wykorzystaniem biomasy dla celów energetycznych.

W życiu prywatnym i zawodowym kieruję się uczciwością i konsekwencją. To właśnie te cechy są podstawą wszystkich moich działań. Uważam, że razem zbudujemy markę województwa – miejsca, w którym warto mieszkać, kształcić się, pracować, inwestować, prowadzić własną działalność gospodarczą; miejsca, w którym dobrze jest być i do którego dobrze jest wracać. Mogę zadeklarować sumienną pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców.

13 października – proszę o Państwa głos.

Dr Waldemar Zadworny

Materiał sfinansowany ze środków KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni


1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here