Lato zbliża się wielkimi krokami, a tym samym upalne dni będą pojawiały się coraz częściej. Nie trzeba nikomu tłumaczyć jak mało komfortowa jest praca, kiedy na zewnątrz temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Dla osób cierpiących na problemy z układem krążenia taka temperatura może być wręcz szkodliwa dla zdrowia. Czy istnieją zatem przepisy BHP, które pozwoliłyby pracownikowi odmówić pracy ze względu na wysoką temperaturę? Zapraszam do lektury!

Minimalna i maksymalna temperatura pracy

Polskie przepisy regulują normy dotyczące temperatury w pracy. Minimalna temperatura jaka powinna zostać zapewniona przez pracodawcę przy wykonywaniu prac biurowych oraz lekkich prac fizycznych to 18 stopni Celsjusza. Przy wykonywaniu średniociężkich bądź ciężkich prac fizycznych minimalna temperatura w pomieszczeniu wynosi 14 stopni Celsjusza. Przepisy BHP jednak w żaden sposób nie regulują kwestii najwyższych dopuszczalnych norm temperaturowych. Ba! Takiej normy, ani najwyższej ani najniższej, nie ma dla osób pracujących na zewnątrz. Stąd pracownik nie może odmówić pracy w upale powołując się na przepisy BHP, ponieważ takie przepisy w ogóle nie istnieją. 

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Pracodawcy jednak mają pewne obowiązki BHP wobec pracowników w czasie upałów. Przede wszystkim pracownik musi mieć zapewnioną wodę do picia, w nieograniczonej ilości, kiedy temperatura powietrza w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na zewnątrz 25 stopni Celsjusza. Ponadto pracodawca ma zadbać o sprawność wentylacji oraz dokonanie odpowiednich pomiarów potwierdzających powyższe.

Stan chorobowy pracownika, a upały

Pracownik może cierpieć na różnego rodzaju choroby, np. układu krążenia, a mimo to otrzymał zdolność do pracy. Jednak skarży się pracodawcy, iż wysoka temperatura nie jest dla niego korzystna. Lekarz medycyny pracy powinien jednak zbadać pracownika na każdą okoliczność, w tym również pracy w wysokiej temperaturze wywołanej czynnikami atmosferycznymi. Teoretycznie jeżeli pracodawca posiada zaświadczenia z badań lekarskich medycyny pracy to uznaje pracownika za zdolnego do pracy, nawet w czasie upałów. Jednak z drugiej strony nie powinien ignorować sygnałów dotyczących złego stanu zdrowia pracownika. Zalecane jest zatem aby taki pracownik został ponownie skierowany na wcześniejsze badania okresowe na jego wniosek celem sprawdzenia zdolności do pracy w czasie upałów. Tylko lekarz medycyny pracy może wydawać wiążące dla pracodawcy zalecenia dotyczące pracowników.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here