Lubaczów: Nowe drzewa i krzewy w „stary parku”

0

Park podworski w Lubaczowie, zwany potocznie „starym parkiem”, doczekał się kolejnego etapu rewitalizacji. Dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawią się tutaj nowe drzewa i krzewy.

Fot. Tomasz Michalski, arch.
Fot. Tomasz Michalski, arch.

Dziś (03.11) rozpoczyna się kolejny etap rewitalizacji parku podworskiego w Lubaczowie będącego w zarządzie Muzeum Kresów w Lubaczowie. W bieżącym roku fundusze na ten cel pozyskano z projektu pn. „Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej” realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem projektu jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze i na cel rewitalizacji lubaczowskiego parku przeznaczyła łącznie kwotę 19,5 tys. zł. Lubaczowski projekt jest jednym z dwunastu, który uzyskał akceptację instytucji wdrażającej jaką jest NFOŚiGW.

W ramach projektu realizowane będą nasadzenia drzew występujących w przeszłości na tym terenie takich jak: lipy, klony, kasztanowce, jesiony, a także platany czy czarne olchy, które w ostatnim czasie zostały utracone wyniku zalania przez wodę w trakcie powodzi. Drzewom towarzyszyć będzie niska roślinność, która zdobiła dworskie i nie tylko ogrody w czasie historycznym. Park otrzyma kłokoczki, bzy, kaliny, derenie, głogi jak również historyczne róże, azalie i wonne jaśminowce.

W trakcie prowadzonych nasadzeń planowy jest udział dzieci i młodzieży z lubaczowskich szkół, co pozwoli uwrażliwić młode pokolenie na zagadnienia dotyczące zachowania dziedzictwa naturalnego oraz mamy nadzieję zachęci do poszanowania piękna otaczającej nas przyrody.

elubaczow.com, lubaczow.powiat.pl

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here