Lubaczów: Ruszył nabór wniosków z zakresu usuwania azbestu

0

Urząd Miejski w Lubaczowie rozpoczął własnie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z budynków zlokalizowanych w naszym mieście. Wnioski należy złożyć do 25 lipca br.

Nabór ogłoszony przez burmistrza Lubaczowa został ogłoszony w związku komunikatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i dotyczy udzielenia dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubaczowa. Wnioski należy składać w terminie do 25.07.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na formularzu, który można pobrać w urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca (pokój B1) lub ze strony internetowej www.lubaczow.pl.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmuje wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów w/w zakresu, w tym dotacja z NFOŚ – 50%, WFOŚ w Rzeszowie – 35%, Gmina Miejska Lubaczów – 15%. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

Planowany termin realizacji zadania sierpień – wrzesień 2019r.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Lubaczów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. C5, tel.: 16 632 80 10 w. 28.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Lubaczowa, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie – informuje w komunikacie Urząd Miejski w Lubaczowie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here