Szanowni Państwo,

Minęły 4 lata, VIII kadencja Sejmu RP dobiega końca. Po raz kolejny poddam się wyborczej weryfikacji. Zanim jednak zdecydujecie Państwo na kogo oddać swój głos, oceńcie sami ile środków na inwestycje udało mi się pozyskać dla Podkarpacia.

Oto najważniejsze z nich:

 • – Budowa drugiego mostu na rzece San. Koszt: 120 mln zł.
 • – Remont i przebudowa drogi krajowej 77 na terenie powiatu jarosławskiego. Koszt: 50 mln zł.
 • – Remont drogi wojewódzkiej 881 Kańczuga – Pruchnik. Koszt: 40 mln zł.
 • – Remont kolejki wąskotorowej Przeworsk – Dynów. Koszt: 14 mln zł. 
 • – Sfinansowanie programu Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Tryńcza. Koszt: 12 mln zł.
 • – Renowacje zabytkowych kościołów ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na terenie: Kańczugi, Przeworska, Lubaczowa, Jarosławia, Rokietnicy, Tuligłów i Wietlina. Koszt: 7 mln zł.
 • – Pozyskanie koncesji na uruchomienie kopalni siarki w gminie Lubaczów. Zysk: 100 mln zł inwestycji i 100 nowych miejsc pracy.
 • – Inwestycje związane z pracami remontowymi w Garnizonie Jarosław. Koszt: 16 mln zł.
 • – Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg w powiecie przeworskim. Koszt: 6 mln zł.
 • – Współfinansowanie budowy Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Jarosławiu oraz wspieranie środowiska osób niepełnosprawnych – szczególnie poprzez stowarzyszenia lokalne w Jarosławiu. Koszt: 5 mln zł.
 • – Remont i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie. Koszt: 4 mln zł.
 • – Dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 14 w Przemyślu. Koszt: 3 mln zł.
 • – Budowa jednej z największych w Polsce strzelnic w gminie Pawłosiów. Koszt: 2 mln zł.
 • – Uruchomienie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jarosławiu finansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • – Uruchomienie Ogólnopolskiego Contact Center Polskiej Spółki Gazownictwa w Jarosławiu – 80 nowych miejsc pracy. 
 • – Organizacja akcji na Ukrainie „Zapal znicz na polskiej mogile” z udziałem ponad 10 tys. uczniów z podkarpackich szkół.
 • – Uruchomienie zlikwidowanego przez poprzedni rząd punktu dystrybucji gazu, a następnie niezależnych Gazowni w Lubaczowie i Jarosławiu i stworzeniem nowych miejsc pracy.
 • – Utworzenie Batalionu Obrony Terytorialnej w Jarosławiu.
 • – Rozbudowa infrastruktury sportowej ze środków Ministerstwa Sportu w gminach: Chłopice, Jawornik Polski, Pruchnik, Gać i Narol.
 • – Dofinansowanie remontu stadionu szkolnego w Jarosławiu.
 • – Remonty dróg powiatowych ze środków MSWIA w powiatach: lubaczowskim jarosławskim i przeworskim i pozyskanie środków z GDDKiA na remont Drogi Krajowej 94 w miejscowości Korczowa wraz z uruchomieniem systemu buforowania pojazdów dla TIR-ów.
 • – Dofinansowanie z budżetu państwa budowy DPS dla osób chorych psychicznie w Krowicy Lasowej.
 • – Dofinansowanie ze środków Ministra Rodziny, Pracy o Polityki Społecznej  działań skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Gać i Przeworsk.
 • – Utworzenie dla podkarpackich dzieci chorych na mukowiscydozę pododdziału, a w przyszłości oddziału w szpitalu wojewódzkim w Rzeszowie w ramach tworzonego Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.
 • Remont komendy PSP w Jarosławiu ze środków MSWiA i wojewody podkarpackiego.
 • – Utworzenie filii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lubaczowie.
 • – Wparcie wniosków OSP na zakup samochodów dla jednostek: Wielkie Oczy, Basznia Górna, Korczowa i Jawornik Polski oraz doposażenie kilkunastu jednostek w sprzęt i umundurowanie ze środków Komendy Głównej PSP oraz WFOŚ.

Łączny koszt wszystkich inwestycji: 250 mln zł.

Warto wybierać skutecznych i zaangażowanych parlamentarzystów.

Warto zadbać o Podkarpacie.

Proszę o Państwa głos.

Anna Schmidt-Rodziewicz
Poseł na Sejm RP VIII kadencji
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
ds. Dialogu MiędzynarodowegoMateriał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość.