Namaluj pocztówkę z Podkarpacia – Wyślemy ją Europejczykom!

0

Fundacja Podkarpacka Akademia Rozwoju w dniu 1 lipca ogłosiła konkurs malarski pod hasłem „Podkarpacie dla Europy”. Mogą w nim wziąć udział dzieci, młodzież i studenci uczący się na Podkarpaciu. Tytuł, a jednocześnie temat konkursu nawiązują do objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w której Podkarpacie będzie aktywnie uczestniczyć – tłumaczy dr Agnieszka Woś z Fundacji. W konkursie chodzi o przedstawienie regionu jako malowniczego zakątka, pełnego wspaniałych krajobrazów, architektury, nieskazitelnej przyrody i kulturowej wielobarwności.

Ołówek, kredka, pastele, farby olejne – do konkursu dopuszczone są prace we wszystkich technikach malarskich. Powinny być przygotowane do ekspozycji w dowolnym formacie i zabezpieczone przed zniszczeniem. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Taką, która nie była uprzednio zgłaszana do innego konkursu. Wszystkie nadesłane prace malarskie udostępnione zostaną na stronie internetowej Fundacji PAR. Konkurs rozstrzygać będą powołane dwie kapituły. Pierwsza liczyć będzie 6 osób. W jej skład wejdą artyści i przedstawiciele życia publicznego, społecznego i kulturalnego oraz organizatora. Drugą kapitułę stanowić będą mieszkańcy Podkarpacia, głosujący za pośrednictwem strony internetowej: www.fpar.pl. Każdy będzie mógł oddać tylko jeden głos na jedną pracę. Obie kapituły wybiorą po sześć zwycięskich prac. Po rozstrzygnięciu konkursu Fundacja wyda pocztówki okolicznościowe, które będzie można kupić na poczcie oraz kalendarz na 2012 r. dla mieszkańców Podkarpacia. Pocztówki zostaną rozesłane do reprezentantów sfery publicznej i gospodarczej w Polsce i w krajach UE oraz przekazane gościom odwiedzającym nasz region w czasie polskiej prezydencji.

Prace konkursowe można przesyłać do 16 sierpnia (włącznie). Głosowanie internetowe rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 5 września. Uwieńczeniem konkursu malarskiego w regionie będzie zorganizowana przez Fundację PAR pierwsza Podkarpacka Gala Młodych Artystów, w czasie której nastąpi uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich prac w obecności zaproszonych gości z kraju i z zagranicy. Regulamin konkursu malarskiego dostępny jest na stronie Fundacji: www.fpar.pl.

Patronat nad realizacją projektu „Podkarpacie dla Europy” sprawują Poseł na Sejm Pan Zbigniew Rynasiewicz, Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek
Województwa Podkarpackiego.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here