W ciągu kilku lat lubaczowska Konkatedra i Sanktuarium dogłębnie zmieniły swój wygląd. Odnowiono nie tylko wnętrze, ale także zewnętrzne ściany świątyń.

Rozwój nowych technologii oraz wymagania środowiskowe spowodowały konieczność przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych Kościoła i innych obiektów parafialnych. Z tych względów pod koniec 2016 roku rada parafialna upoważniła ks. dziekana Andrzeja Stopyrę, do wnioskowania o zewnętrzne środki finansowe na prace remontowe, które małyby zmniejszyć koszty utrzymania parafii, podnieść komfort cieplny obiektów oraz spełniać obowiązujące normy technologiczne.

Po wykonaniu niezbędnych audytów i projektów przygotowany został wniosek „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej w. św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”. Zwrócono się z prośbą o dofinansowanie prac w zakresie termomodernizacji Konkatedry, Sanktuarium, Kancelarii Archiwum i Parafialnego Domu Akcji Katolickiej. Dokumenty złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Parafia otrzymała 95% wsparcie finansowe. Wkład własny wynosił 5%. Wnioskowane przez parafię środki zostały przyznane w połowie roku 2019.

Po podpisaniu stosownych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma P.H.U. Rembud Roman Siryk z Oleszyc. Remont rozpoczęto w listopadzie 2019 roku i zakończono na początku roku 2021.

W ramach prac ocieplone zostały ściany stropu oraz fundamentów, wymieniono okna, drzwi, oświetlenie, wstawiono piece gazowe i zmodernizowano centralne ogrzewanie. Ponadto wymieniono instalację wody i instalację sanitarną oraz wybudowano instalację fotowoltaiczną i solarną. Całkowity koszt inwestycji pochłonął 4 547 207 zł. Dotacja z Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu wyniosła 4 270 379 zł, a wkład własny parafii stanowił 224 755 zł.

Przy okazji termomodernizacji, ze środków własnych parafii, wykonano wiele innych, koniecznych, dodatkowych prac, np. kapitalny remont Kancelarii Archiwum i Parafialnego Domu Akcji Katolickiej. Najbardziej kosztowne prace obejmowały wymianę dachu, adaptację poddasza, wymianę stropów, ale także dobudowanie zewnętrznych ciągów schodowych i wymianę klatki schodowej. Natomiast w Sanktuarium wykonano dodatkowy remont ławek i podestów, zakupiono nowe ławki do naw bocznych. Dodatkowo w Sanktuarium i w Konkatedrze wykonano witraże. W Konkatedrze do najbardziej kosztownych prac należały te związane z malowaniem wnętrze kościoła, konserwacją i malowaniem dachu, wykonaniem nowego nagłośnienia i przebudową instalacji deszczowej, kanalizacyjnej, a także wykonaniem wiele innych drobniejszych prac. Całościowy koszt wszystkich inwestycji zamknął się kwotą 5 milionów złotych.

– Głęboko ufam i wierzę, że nowo-odnowiona świątynia będzie nam służyć przez długie lata. – mówił ks. dziekan Andrzej Stopyra.

Uroczystego poświęcenia Konkatedry i Sanktuarium po remoncie dokonał Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. Ksiądz Biskup Marian Rojek 7 maja, po mszy świętej odprawionej w ramach papieskiego Odpust Maryjnego i pielgrzymki samorządowej do Matki Bożej Łaskawej.

Galeria zdjęć, fot. Tomasz Mielnik dla elubaczow.com.

Polecamy także wirtualną wycieczkę, która jest dostępna pod adresem www.lubaczow360.pl

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here