Uczczono 100. rocznicę urodzin śp. kard. Władysława Rubina

1

W sobotę (23.09) w Konkatedrze odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę urodzin śp. kard. Władysława Rubina, bliskiego współpracownika kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II. Kardynał bardzo mocno związany był z Lubaczowem, jako ośrodkiem Archidiecezji Lwowskiej w powojennych granicach Polski.

Fot. Gazeta Ziemia Lubaczowska.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ od 3 grudnia 1990 r. doczesne szczątki kard. Rubina spoczywają w sarkofagu lubaczowskiej prokatedry. W uroczystościach uczestniczyli m.in. abp Mieczysław Mokrzycki, bp Marian Buczek, bp Ryszard Karpiński, bp Marian Rojek i bp Jan Śrutwa, a także członkowie rodziny. Wydarzenie poprzedziła prelekcja przygotowana przez ks. Andrzeja Stopyra, dziekana dekanatu Lubaczów i kustosza sanktuarium. Zebrani goście mogli poznać lepiej postać kardynała i wysłuchać wspomnień świadków jego życia i pracy.

Władysław Rubin urodził się w 1917 r. w Tokach koło Zbaraża. Studiował teologię i prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po układzie Sikorski-Majski zesłańcy polscy byli zwalniani z obozów i mobilizowani w jednostkach tworzącego się Wojska Polskiego. Z tymi jednostkami Władysław Rubin dostał się do Libanu. W 1946 r., po wojennej tułaczce, przyjął święcenia kapłańskie w Bejrucie. Po odbyciu studiów w Rzymie ks. Rubin poświęcił się opiece duszpasterskiej nad emigracją polską, początkowo we Włoszech, a później na całym świecie. Był pierwszym Generalnym Sekretarzem kilku kolejnych Synodów Biskupów.

W 1964 r. został wyniesiony do godności biskupiej. Jego konsekratorami byli prymas Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła. W 1979 r. papież Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej i mianował na Prefekta ds. Kościołów Wschodnich. Przez ostatnie lata swego życia kardynał Władysław Rubin cierpiał na skutek pogłębiającej się choroby. Zmarł 28 listopada 1990 r.

Rok później, 2 czerwca 1991 r., podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny kryptę z sarkofagiem kardynała Władysława Rubina w podziemiach lubaczowskiej prokatedry nawiedził Jan Paweł II.

elubaczow.com, lubaczow.pl, radiozamosc.pl


1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here