Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubaczowie poinformował o zbliżających się wyborach trzech ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Lubaczowie. Będą oni pełnić swoje funkcje w kadencji obejmującej lata 2024-2027.

Ta ważna procedura wyborcza ma na celu wyłonienie kompetentnych i odpowiedzialnych osób, które będą współdecydować w sprawach rozpatrywanych przez sąd. Według informacji podanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 30 czerwca br. Osoby, które mogą zgłaszać kandydatów to prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych), oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących na stałe teren Gminy Miejskiej Lubaczów.

Zgłoszenia należy składać osobiście u Pani Doroty Zwierzyńskiej – Sekretarza Miasta, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 8.

Aby zostać ławnikiem, kandydaci muszą spełniać określone kryteria. Ławnikiem może zostać osoba posiadająca polskie obywatelstwo i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Ponadto, kandydat musi być nieskazitelnego charakteru, mieć ukończone 30 lat oraz być zatrudniony, prowadzić działalność gospodarczą lub zamieszkiwać w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Wiek kandydata nie może przekraczać 70 lat, a zdrowie powinno umożliwiać pełnienie obowiązków ławnika. Kandydat powinien również posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Przypomnijmy, że w 2019 roku radni miejscy na kadencję 2020-2023 wybrali ławników w osobach: Honorata Rusinek, Krystyna Gutkowska, Justyna Salik i Marian Słotwiński.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z 13 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here