W 2023 roku znacząco, w porównaniu do poprzednich lat, wzrosną podatki od nieruchomości. Radni Lubaczowa podczas środowej (26.10) sesji podjęli uchwałę określającą ich wysokość.

Październik jest czasem, kiedy to w poszczególnych gminach trwają prace nad ustanowieniem budżetu na przyszły rok. Wówczas radni ustalają m.in. wysokość podatków i opłat, jakie będą obowiązywały w gminie od stycznia przyszłego roku. Wzrostu podatków w 2023 roku spodziewają się mieszkańcy całej Polski. Spowodowane jest to m.in. wysokim wskaźnikiem inflacji, ale także ogromnym wzrostem kosztów, jakie stają przed samorządami. W Lubaczowie kwestia dotycząca wysokości danin poruszona została na środowej (26.10) sesji Rady Miejskiej. W jej trakcie podjęto uchwałę określającą wartości poszczególnych stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z jej treścią, w 2023 roku za domy, mieszkania, działki, nieruchomości firmowe zapłacimy o około 10% więcej. Za przyjęciem uchwały podwyższającej stawki za podatki od nieruchomości głosowali wszyscy miejscy radni obecni na sesji.

Przyglądają się bliżej treści uchwały, widzimy, że opłata za budynek mieszkaniowych wzrośnie z 0,74 zł na 0,83 zł za m kw. Z kolei podatek od budynków służących działalności gospodarczej – z 23,03 zł do 25,75 zł za m kw. Natomiast podatek za budynki przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zwiększy się do 12,97 zł (z 11,60 zł) za m kw. Stawki za te związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mogą wynosić 5,66 zł za m kw (z 5,06 zł). Z kolei stawka za pozostałe budynki, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego wynosić może 6,74 zł za m kw. (z 6,03 zł). Podatek nie zmienił się od budowli. W 2023 r. zapłacić będzie trzeba 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uchwalono również zmiany opłat za grunty. Przedsiębiorcy od metra mogą zapłacić 0,97 zł od metra (w 2022 r. – 0,87 zł). Za te pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych trzeba będzie zapłacić 5,68 zł od 1 ha powierzchni (z 5,08 zł). Za grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym podatek wynosić może 0,82 zł od m kw. (z 0,73 zł). Stawka z 0,29 zł na 0,32 zł podniesiona została w pozycji „pozostałe”.

Warto zaznaczyć, że stawki podatku od nieruchomości ustala rada gminy i powiatu na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednak nie mogą one przekroczyć ustawowego maksimum, które określone zostaje co roku w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Granice stawek wytyczane są w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu, zaokrąglając je do pełnych groszy w górę.

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here