Uchwałę o współprowadzeniu Muzeum KResów w Lubaczowie radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjęli podczas poniedziałkowej sesji, fot. podkarpackie.pl

Od 1 stycznia 2023 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie będzie jednostką wspólnie prowadzoną przez Powiat Lubaczowski i Województwo Podkarpackie. Stosowne uchwały podjęli radni wojewódzcy i powiatowi.

Pierwszą uchwałę, dotyczącą współprowadzenia Muzeum Kresów w Lubaczowie, Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął 27 czerwca. Na jej podstawie prowadzone były rozmowy dotyczące współpracy z Powiatem Lubaczowskim i określenia zasad prowadzenia instytucji. Podczas poniedziałkowej (28.11) LV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni podjęli już szczegółową uchwałę w tej sprawie. Zdecydowano m.in., że umowa zawarta zostanie do 31 grudnia 2027 r., wysokość dotacji podmiotowej z Województwa wyniesie 650 000 zł i ma ona zostać przeznaczona na działalność merytoryczną jednostki. Natomiast po stronie powiatu ta dotacja opiewać ma na kwotę 1 400 000 zł. Ponadto Muzeum pozostanie wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat.

Dziś (29.11) podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie stosowną uchwałę jednogłośnie podjęli także radni powiatowi. W trakcie sesji starosta lubaczowski Zenon Swatek podkreślał, że starania o współprowadzenie placówki trwały od kilku lat.

Wśród argumentów, które zaważyły o podjęciu współpracy, był ponadregionalny charakter działalności Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie ochrony, zabezpieczenia i udostępniania muzealiów, realizowanych prac konserwatorskich, wystaw, edukacji oraz wydarzeń kulturalnych, a także innych działań wpisujących się w misję i strategię rozwoju Województwa Podkarpackiego.

PZ, hp, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here