O powiecie lubaczowskim na sesji sejmiku województwa podkarpackiego

0

W czasie ostatnich obrad sejmiku województwa podkarpackiego rozmawiano o strategii rozwoju naszego regionu. W trakcie obrad radny Andrzej Nepelski po raz kolejny apelował o remont dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat lubaczowski.

W czasie obrad poniedziałkowej (30.11) zdalnej sesji sejmiku województwa podkarpackiego radni rozmawiali m.in. o stopniu realizacji „Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020”. Właśnie w tym punkcie, za sprawą radnego Andrzeja Nepelskiego, pojawiła się kwestia powiatu lubaczowskiego. Radny z naszego regionu, nie po raz pierwszy podkreślał, że warunkiem zrównoważonego rozwoju jest m.in. kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej. Przypomnijmy, że w podobnym tonie radny mówił podczas sesji już w 2015 roku. Od tamtego czasu stan dróg wojewódzkich, które nie tylko dla mieszkańców naszego powiatu są głównymi ciągami komunikacyjnymi (Jarosław – Bełżec, Sieniawa – Werchrata), uległ kompletnej degradacji. Dziury i koleiny na niektórych odcinkach stanowią wręcz zagrożenie bezpieczeństwa podróżujących tędy dla kierowców. Stąd radny Andrzej Nepelski w czasie ostatnich obrad po raz kolejny pytał o ich modernizację.

– Strategia miała na celu zrównoważony rozwój województwa podkarpackiego. Z przykrością muszę stwierdzić, że o tym zrównoważonym rozwoju trudno powiedzieć. Pani Marszałek (odnosząc się do prezentacji wicemarszałek Ewy Draus – przyp. red.) przygotowując Strategię bardzo skromnie podeszła do tematu dostępności komunikacyjnej. Złożyłem do Sejmiku interpelację dotyczącą dwóch dróg, które łączą powiat lubaczowski z pozostałą częścią kraju. Mimo zbudowania trzech obwodnic miast (Lubaczowa, Oleszyc i Cieszanowa – przyp. red.) na terenie powiatu lubaczowskiego, to dostępność komunikacyjna jest dramatyczna, szczególnie jeśli chodzi o drogę wojewódzką Jarosław – Bełżec, jak również drogę Sieniawa – Oleszyce – Lubaczów – Werchrata – Hrebenne. – mówił Andrzej Napelski.

Radny podkreślał, że zły stan dróg ma wpływ na niskie zainteresowanie naszymi terenami ze strony inwestorów oraz przyczyni się do opóźnienia rozwoju gospodarczego i turystycznego terenu. Zwrócił ponadto uwagę, że na 2020 rok były plany remontu krótkiego odcinka drogi, ale nawet tego nie zrealizowano. Przypomniał również konieczności o modernizacji linii kolejowej nr 101.

Głos w dyskusji zabrał m.in. wicemarszałek Piotr Pilch, który wymieniał zrealizowane już działania, jak również przypomniał o planowanych inwestycjach.

– Wraz z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem podpisaliśmy umowę na budowę czwartej obwodnicy, tym razem Narola. Trzeba zauważyć, że ponad 20 mln zł będzie kosztowała ta obwodnica. Druga rzecz, która też się stała w ostatnich dniach – został rozstrzygnięty pierwszy etap Kolei Plus (jeden z projektów dotyczy rewitalizacji linii kolejowej nr 101 – red.). Będziemy realizować wszystkie zadania, żeby na koniec kadencji można było powiedzieć, że ta droga jest przebudowana. Chcę dodać, że dla nas Roztocze jest bardzo ważne – dużo się tam dzieje, mamy to na uwadze, tworzymy Centrum Dziedzictwa Kresów. Naprawdę dokonała się wielka zmiana i Sejmik oraz Zarząd zauważają w sposób wyjątkowy Ziemię Lubaczowską. – tłumaczył.

Wtórowała mu wicemarszałek Ewa Draus.

– Ziemia Lubaczowska jest wielką troską zarządu, jednak potrzebna jest pewna cierpliwość. Wszystkie drogi zostały umieszczone do realizacji poprzez Krajowy Program Odnowy i do tej pory widzimy, że ich realizacja nie jest w żaden sposób zagrożona. Nie zgodzę się z Panem radnym w tej kwestii, że wybudowanie trzech obwodnic i podpisanie umowy na czwartą pogłębia dramatyczną sytuację. Tak nie jest. Te obwodnice są wybudowane, natomiast na poszczególne odcinki dróg potrzebny jest cały proces inwestycyjny. Jak mamy to przećwiczone, proces przygotowawczy jest trzykrotnie dłuższy niż realizacji samej inwestycji. Z tym zakresem wiążą się różne prace koncepcyjne i to jest bardzo dobra wiadomość, to jest naprawdę istotne dla powiatu lubaczowskiego. Oprócz rozwiązań transportowych, komunikacyjnych przygotowywany jest też program wspólnie z województwem lubelskim. Na sejmiku we wrześniu prezentowałam, że Lubaczów i Horyniec stały się takim ośrodkiem, biegunem wzrostu dla całego województwa. Będą stanowić obszar funkcjonalny i będzie on również wpisywał się w plany rozwoju Roztocza. W tym zakresie widzimy, że nastąpiły znaczne zmiany instytucjonalne, znaczne uaktywnienie się gminy w kierunku rozwoju turystyki i my również w naszych planach będziemy temu sprzyjać. – mówiła Wicemarszałek Ewa Draus.  

W czasie obrad Sejmik zdecydował także o przekazaniu 200 tysięcy złotych dla powiatu lubaczowskiego, na potrzeby remontu pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here