Osoby chcące uzyskać średnie wykształcenie czy przystąpić do egzaminu maturalnego mogą zapisać się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubaczowie. Placówka prowadzić będzie zapisy na rok szkolny 2021/2022 od 1 czerwca.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym). Przyjęci zostaną kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. Do klasy drugiej zakwalifikowane zostaną osoby, które ukończyły edukację w zasadniczej szkole zawodowej lub branżowej szkole I stopnia.

Osoby chcące rozpocząć naukę w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych muszą złożyć wniosek o postępowanie rekrutacyjne. Ponadto dostarczyć trzeba oryginał świadectwa ukończenia szkoły poprzedniego etapu edukacyjnego, potwierdzenie ukończenia semestru programowo niższego wraz z odpisem arkusza ocen, 3 fotografie, dowód osobisty do wglądu – w przypadku kandydata pełnoletniego. Ponadto warunkiem dodatkowym przyjęcia do szkoły jest dokonanie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowego oraz opłacanie czesnego.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego – „Twoja Szkoła”, który mieści się w budynku pawilonu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie (wejście od dolnego parkingu przy sali gimnastycznej , I piętro). W czerwcu sekretariat czynny będzie we wtorki i czwartki w godz.  16.00 – 18.00.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Twoja Szkoła jest szkołą niepubliczną, założoną w 2021 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Placówka działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego co oznacza że spełnia wymagania Art. 14 ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe. Szkoła kształci słuchaczy w cyklu 4-letnim, a do roku szkolnego 2022/23 prowadzi oddziały dotychczasowego trzyletniego liceum dla dorosłych. Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej i odbywają się co 2 tygodnie przez 2 dni. Czas organizacji lekcji nie koliduje więc z pracą, czy zajęciami domowymi. Zjazdy organizowane są w dogodnych terminach, a do tego osoby uczęszczające mają wolne weekendy.

Ukończenie edukacji w szkole umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Ponadto szkoła wydaje zaświadczenia dla ZUS, KRUS, MOPS i innych instytucji oraz legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 609 658 161 lub 16 632 11 53.

AH, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z blisko 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here