Szanowni Mieszkańcy Lubaczowa

Wiele ostatnio mówi się o zmianach. Słowo zmiana odmieniane jest przez wiele przypadków. Pojawiają się hasła „czas na zmianę”, „szansa na zmianę”, „oni już byli” itp. Jednak rzadko kiedy pojawiają się argumenty przemawiające za tą zmianą.

Funkcja burmistrza miasta wymaga wszechstronnej wiedzy i doświadczenia, wymaga umiejętności pracy zespołowej i zarządzania dużymi zespołami pracowników. Decyzje podejmowane przez burmistrza skutkują na życie całego miasta i jego mieszkańców. To wielka odpowiedzialność, a nie tylko przywilej władzy. Miasto jest jak wielka firma, w której pracuje kilkaset osób w różnych obszarach. Firma ta pracuje dla nas wszystkich, a od jej powodzenia zależy nasza przyszłość i jakość życia. Wy Mieszkańcy Lubaczowa jesteście udziałowcami tej firmy i cztery lata temu zatrudniliście mnie do jej prowadzenia.

Obecnie Lubaczów się rozwija. Przeprowadziliśmy wiele inwestycji w drogi, chodniki, kanalizację i wodociągi, zmodernizowaliśmy nasze szkoły i przedszkola, modernizujemy Dom Kultury i rozpoczęliśmy budowę dawno oczekiwanego basenu. Przygotowaliśmy Lubaczów na nowe inwestycje gospodarcze i prowadzimy intensywną promocję zmierzającą do lokowania się tutaj nowych firm. Zaczyna to przynosić efekty w postaci nowych miejsc pracy. Ponadto toczymy rozmowy dotyczące uruchomienia w naszym mieście firm zaawansowanych technologicznie. Sądzę, że wielu z Państwa zauważa jak Lubaczów zaczyna się rozpędzać w różnych dziedzinach. Powstają obwodnice, staramy się o lepsze skomunikowanie z węzłem Jarosławskim i w efekcie z autostradą A4, zwiększa się ruch na przejściu granicznych w Budomierzu. Znacząco rośnie zainteresowanie naszym terenem inwestorów planujących produkcję jak i tych zajmujących się logistyką. To wielka szansa dla Lubaczowa. Będąc świadomym tych wszystkich rzeczy, zadam Państwu pytanie:

Czy dobrym rozwiązaniem jest dokonywanie zmiany fachowego i doświadczonego menedżera w trakcie takich przemian?

Menedżera, który jest inicjatorem większości tych przemian i najlepszym gwarantem ich dokończenia. Moim zdaniem – nie.

Myślę, że wielu z Państwa myśli podobnie i daliście temu wyraz w głosowaniu w I turze wyborów. Te oddane na mnie 2148 głosów utwierdzają mnie, że doceniacie Państwo moją pracę. Pracę, którą ja określam raczej jako służbę naszej lokalnej społeczności, której przecież jestem częścią. Państwa wsparcie i docenianie mojej pracy daje mi wiele satysfakcji oraz pozwala na przezwyciężanie wszelkich trudności i stresów. Mam ogromne doświadczenie, zbudowałem wspaniały zespół zarządzający różnymi obszarami miasta i chciałbym to wykorzystać dla dalszego rozwoju Lubaczowa. Nie stać nas na marazm i zahamowanie. Wykorzystajmy ten pozytywny rozpęd i rozwijajmy Lubaczów.

Proszę więc o wsparcie w II turze wyborów 4 listopada.

Krzysztof Szpyt

Materiał Komitetu Wyborczego Wyborców Samorząd Lubaczowski.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!