W Nowym Bruśnie trwają prace porządkowe i zabezpieczające zabytkowy cmentarz znajdujący się za cerkwią św. Paraskewy. Nekropolia przez lata została mocno zarośnięta.

Zabytkowy cmentarz w Nowym Bruśnie liczy ok. 250 nagrobków ludności ruskiej (ukraińskiej) i polskiej Nowego Brusna oraz kolonistów niemieckich z Deutschbachu (ob. Polanka Horyniecka). Pomniki powstały w XIX i XX w. w ludowym ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym. Posiadają zróżnicowane formy rzeźbiarskie, a znajdujące się na nich inskrypcje zostały wykute w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, ruskim (ukraińskim), niemieckim i polskim.

Nekropolia, z uwagi na brak opiekuna, przez lata została mocno zarośnięta przez samosiejki, drzewa i krzewy. Chcąc zachować pamięć i świadectwa o dawnej specyfice regionu, Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z partnerami przeprowadza działania mające na celu ratowanie tego opuszczonego dziedzictwa. W ramach działań oczyszczane są alejki między nagrobkami, koszone są trawy, usuwane dziko rosnące roślinności i śmieci. Przeprowadzone prace mają umożliwić dotarcie do wszystkich nagrobków, uczytelniony zostanie także układ cmentarza. Wykonana zostanie również dokumentacja fotograficzna wszystkich nagrobków, która w przyszłości ułatwi opracowanie pełnej inwentaryzacji cmentarza.

Akcja organizowana jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, Gminą Horyniec-Zdrój oraz Sołectwem Nowe Brusno.

Prace są realizowane w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Galeria zdjęć, fot. Muzeum Kresów w Lubaczowie.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here