W Lubaczowie na ul. Słowackiego i Kolejowej przebudują kanalizację

0

W Lubaczowie przebudowana zostanie kanalizacja ogólnospławna wraz z przyłączami na ul. Kolejowej i Słowackiego. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłosił przetarg na wykonanie tego zadania.

Problemy z kanalizacją na ulicy Słowackiego w Lubaczowie znane są od lat. Stan infrastruktury niejednokrotnie przyczyniał się do zapadania chodnika. Tak było choćby w 2014 roku, kiedy to do powstałej w wyniku ulewy wyrwy wpadł samochód.

Przez kolejne lata awarii było coraz więcej, a wiosną tego roku część chodnika została całkowicie wyłączona z ruchu. Problem ma zostać kompleksowo rozwiązany w najbliższym czasie, bo MZGKiM w Lubaczowie ogłosi przetarg na przebudowę kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami na ul. Kolejowej i Słowackiego.

Zadanie ma na celu odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych z istniejących budynków mieszkalnych oraz usługowych. Prace obejmą m.in.: wykonanie rur ochronnych, wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci oraz ułożenie przewodów. Ponadto na ul. Kolejowej (od studni K3 do studni K7) ułożona zostanie nowa kostka chodnikowa oraz nawierzchnia asfaltowa (od studni K3 do studni K6). Roboty wykonane zostaną w ramach zadania inwestycyjnego pn; „Rozbudowa i  modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubaczowa”.

Firmy mogą składać oferty do 17 lipca w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

Po przebudowie kanalizacji generalnego remontu doczeka się także nawierzchnia ulicy. To zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Starostwo Powiatowe już wyłoniło w drodze przetargowej firmę, która je zrealizuje. Z czterech propozycji to firma STRABAG Sp. z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę – parce wyceniła na 3 842 624,49 zł. Środki uzyskane z dotacji pokryją 50% tej kwoty, a kolejne 50% po równo pochodzić będą z budżetu miasta i powiatu.

AH, elubaczow.com


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here