Rzeczpospolita: Fundacja Pro Academia Narolense ma zwrócić miliony z dotacji

1

Fundacja Pro Academia Narolense ma zwrócić ponad 1,7 mln zł dofinansowania z dotacji UE na rewitalizację pałacu w Narolu – informuje na swojej stronie Rzeczpospolita.

Fot. wikimedia.org
Fot. wikimedia.org

O przywrócenie świetności XVIII-wiecznemu pałacowi Łosiów w Narolu Fundacja Pro Academia Narolense zabiegała od 1999 roku. Instytucja za cel swojej działalności uznała utworzenie w Narolu centrum artystycznego organizującego imprezy kulturalne nawiązujące do tradycji Akademii Narolskiej, założonej w XVIII w. przez hrabiego Feliksa Antoniego Łosia.

W 2007 r. fundacja wystąpiła do Zarządu Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akademia Narolska”. Projekt o łącznej wartości 4,2 mln zł został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na mocy umowy z 2010 r. z Zarządem Województwa Podkarpackiego fundacji przyznano 3 mln zł dofinansowania. Realizacja projektu miała się zakończyć do 31 sierpnia 2011 r. Ostatecznie wypłacono 1,7 mln zł. Wypłatę pozostałego 1,3 mln zł wstrzymano po stwierdzeniu nieprawidłowości.

W listopadzie 2014 roku uchwałę o rozwiązaniu umowy z fundacją, a program rewitalizacji został skreślony z listy projektów wybranych do dofinansowania. W marcu 2015 r. Zarząd Województwa zdecydował, że fundacja ma zwrócić ponad 1,7 mln zł dofinansowania z powodu wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem i procedurami. Fundacja wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie argumentując, że żądanie zwrotu takiej kwoty jest nieuzasadnione, bo część pieniędzy została wydana zgodnie z umową.

WSA podzielił stanowisko Zarządu Województwa. Uznał, że zobowiązanie fundacji do zwrotu całości pobranych środków było w pełni uzasadnione. Wyrok jest nieprawomocny.

elubaczow.com, rp.pl, WSA


1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here