Wojewoda Podkarpacki: Ruszył nabór do schetynówek

0
fot. elubaczow.com

Dziś rusza nabór wniosków do kolejnej edycji tzw. „schetynówek”, który potrwa do 5 października. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie kontynuacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na Podkarpaciu w ramach dotychczasowych edycji Programu założono, że przebudowanych zostanie 642 km dróg (297 km dróg gminnych, 345 km dróg powiatowych). Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniesie 179 mln 609 tys. zł. Dotychczasowy program zostanie zakończony w 2011 r.

Nowy etap „schetynówek” pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” będzie realizowany w latach 2012 – 2015. Podobnie jak w latach ubiegłych, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa prac w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Zgodnie z nowym programem, w 2012 r. rząd przekaże samorządom na realizację zadań drogowych 200 mln zł, w latach 2013-2015 będzie to 3 mld zł (po miliard w każdym roku), co oznacza łączne dofinansowanie na poziomie 3,2 mld zł.

Województwo podkarpackie na realizację programu w 2012r. otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 12 mln 454 tys.zł. Natomiast w latach 2013-15 bedzie to ponad 62 mln zł. Samorządy zainteresowane dotacją budżetową będą musiały przeznaczyć środki własne na planowaną inwestycję infrastrukturalną. Finansowanie inwestycji drogowych w latach 2012–2015 będzie w następujących proporcjach: 30 proc. środki budżetowe i 70 proc. środki własne samorządów (gmin i powiatów).

Zakłada się, że druga edycja programu pozwoli na przebudowę, budowę oraz remont w całym kraju ponad 13 tys. km dróg lokalnych do końca 2015 roku. W 2012 roku modernizacja i rozbudowa obejmie drogi lokalne o łącznej długości około850 km. W latach kolejnych zadaniami programu powinno zostać objętych corocznie około 4 tys.150 km dróg lokalnych.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here