Przejście graniczne w Budomierzu będzie otwarte przed Euro 2012

5
Małgorzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki

Jest szansa na otwarcie przejścia granicznego w Budomierzu jeszcze przed Euro 2012. Są pieniądze na jego budowę i mimo że prace rozpoczęły się z dużym opóźnieniem, powinny się zakończyć w zaplanowanym wcześniej terminie.

Przejście graniczne Budomierz-Hruszów będzie najnowszym przejściem na granicy polsko-ukraińskiej. Starania o jego budowę trwały 22 lata. W 2008 roku został ogłoszony przetarg, ale dopiero w maju ubiegłego roku podpisano umowę z firmą Erbud, wykonawcą prac. Powodem tej zwłoki były przeciągające się odwołania pozostałych firm uczestniczących w przetargu.

W ciągu kilku miesięcy 2010 roku na budowę infrastruktury technicznej wydano blisko 10 mln zł. – Zaawansowanie prac pozwala stwierdzić, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z założonym planem i przejście zostanie otwarte na Euro 2012 – zapowiedziała wojewoda Małgorzata Chomicz na konferencji dotyczącej koncepcji zagospodarowania granicy wschodniej w województwie podkarpackim i stanu przygotowań przejść granicznych do Euro 2012.

Oprócz pani wojewody w konferencji uczestniczyli: Michajło Cymbaljuk, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Publicznej, Dominik Tracz, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, oraz Piotr Daniel, dyrektor Izby Celnej w Przemyślu.

Budowa przejścia w Budomierzu jest najważniejszą inwestycją na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą. W tym roku na jej kontynuowanie w budżecie wojewódzkim przeznaczono 29 mln zł. Całość ma kosztować 144 mln zł. Środki pochodzą z programu rozwoju infrastruktury granicznej na granicy polsko-ukraińskiej w latach 2010-2013, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Gdy przejście będzie gotowe, będzie mogło obsłużyć ponad 3 tys. samochodów i ponad 8 tys. osób na dobę.

Przed Euro 2012 powinny się zakończyć także prace na przejściu granicznym w Korczowej. Rozpoczęta modernizacja przejścia obejmie m.in. rozdzielenie ruchu granicznego osobowego od towarowego. W tym roku z budżetu wojewody przeznaczonych na to zostanie 12 mln zł. Koszty całkowite tej inwestycji wyceniono na około 20 mln zł. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z budżetu państwa oraz programów pomocowych Unii Europejskiej.

– Budowa i modernizacja przejść w Budomierzu i Korczowej jest ważna nie tylko ze względu na wzmożony ruch graniczny, jakiego należy się spodziewać w czasie Euro 2012, ale także dla rozwoju regionów przygranicznych w kontekście wymiany handlowej i ruchu turystycznego – mówi Chomycz.

Wojewoda przypomina, że inwestycje na przejściach granicznych są konieczne, bo musimy dostosować tę infrastrukturę do panującego ruchu granicznego z uwzględnieniem standardów europejskich i wymogów Schengen.

Źródło: Gazeta Wyborcza RzeszówBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

5 komentarze

  1. „smuci mnie trochę to że gdy otworzą przejście nie będzie tak jak kiedyś”
    Ło matko, ale to głębokie. Paulo Coelho to chyba masz na pierwszym miejscu w książce telefonicznej.
    Mam nadzieję, że nie obejmiesz w przyszłości żadnego stanowiska odpowiedzialnego za rozwój, bo z takim hasłem przewodnim lista twoich osiągnięć wyglądałaby podobnie, jak zawartość sławnej książki „Co mężczyźni wiedzą o kobietach”.
    „Tylko nie zmiany, tylko nie to, bo nie będzie tak, jak było kiedyś, uuuu”.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here