Zakończyły się prace konserwatorskie przy wyjątkowych obiektach z kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie: chodniku (kilimie) ze znakami kół naukowych i związków studenckich Politechniki Lwowskiej oraz jaworowskich skrzyniach wiannych. Zostały one zrealizowane dzięki zwycięstwie placówki w kampanii społecznej Fundacji Most the Most „Mocarze Sztuki”.

Mocarze Sztuki to kampania społeczna, której ideą jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Kampania polega na „adopcji” eksponatów muzealnych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne. Do akcji zostały zaproszone: lokalne muzea z całej Polski, które wskazywały eksponaty, którym chciały przywrócić świetność i poddać je pracom konserwatorskim, a także firmy, instytucje i stowarzyszenia, aby przekazały darowiznę na sfinansowanie takich prac, a także wszyscy ludzie mocy, aby wzięli udział w konkursach na wybór zwycięskich eksponatów. Kampania miała charakter ogólnopolski.

Na podstawie rekomendacji ekspertów i decyzji Komisji Konkursowej, chodnik (kilim) ze znakami kół naukowych i związków studentów Politechniki Lwowskiej, jaworowskie skrzynie wianne, oraz osiem innych eksponatów trafiły do II etapu, w którym o wyborze pięciu obiektów, które otrzymały po 20 tys. zł, zdecydowała publiczność. W tym gronie znalazły się właśnie obiekty lubaczowskiego Muzeum Kresów.

Chodnik (kilim) pochodzi z kolekcji Działu Artystycznego Muzeum Kresów w Lubaczowie. W 2012 r. został przekazany do zbiorów przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Wykonano go techniką tkacką, na osnowie lnianej, z różnobarwnych włóczek. Jest utrzymany w tonacji szarości, złamanej zieleni i błękitu. Powstał on najprawdopodobniej w 1937 r. we Lwowie, jako dar studentów Politechniki Lwowskiej dla kaplicy w Domu Studenckim Politechniki. Najpewniej w 1939 r., po zajęciu Lwowa przez Sowietów, obiekt został zabezpieczony w parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

Jaworowskie skrzynie wianne zostały natomiast pozyskane do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2018 roku. Pochodzą z Horyńca-Zdroju i używane były w jednym gospodarstwie i należały do przedstawicielek dwóch pokoleń jednej i tej samej rodziny, zapewne matki i córki. Na ich przykładzie można zaobserwować niezwykle ciekawe przemiany zdobnictwa skrzyń wiannych, wykonywanych w ośrodku jaworowskim od przełomu XIX i XX w. do lat 20.–30. XX wieku. Prace konserwatorskie wykonał Filip Sołtys, który od blisko 20 lat realizuje prace przy zabytkowych meblach, wpisanych do rejestru zabytków i inwentarzy muzealnych. Objęły m.in. oczyszczenie obiektów z brudu i pyłu, dezynsekcję i defumigację środkami biobójczymi, impregnację osłabionych elementów skrzyń, prostowanie i podklejanie łuszczącej się warstwy malarskiej, wykonanie uzupełnień w uszkodzonych fragmentach polichromii (punktowanie), rekonstrukcję brakujących osi i kół, wykonanie fleków i wklejek, oczyszczenie elementów kutych, uruchomienie zamków i dorobienie kluczy oraz wykonanie woskowej powłoki wykończeniowej. Po zrealizowaniu prac konserwatorskich skrzynie zostały wyeksponowane na wystawie stałej „Kultura wsi lubaczowskiej” w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Łączny koszt realizacji prac konserwatorskich chodnika (kilimu) wyniósł 31 400,00 zł. Dofinansowanie ze środków kampanii „Mocarze Sztuki” Fundacji Most the Most wyniosło 20 000,00 zł, ze środków Powiatu Lubaczowskiego 5 700,00 zł oraz ze środków Województwa Podkarpackiego w wysokości 5 700,00 zł.

Łączny koszt realizacji prac konserwatorskich przy skrzyniach wiannych wyniósł 20 000,00 zł i w całości został pokryty z dotacji przyznanej Muzeum Kresów w Lubaczowie przez Fundację Most the Most w ramach kampanii społecznej „Mocarze Sztuki”.

Galeria zdjęć, fot. Muzeum Kresów w Lubaczowie.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here