Samorząd województwa podkarpackiego od początku 2023 roku wspólnie z powiatem lubaczowskim prowadzi Muzeum Kresów w Lubaczowie. Dziś (05.06) podczas wizyty w naszym mieście marszałek Władysław Orty podsumował okres tej współpracy.

Przypomnijmy, że zabiegi o zaangażowanie samorządu województwa podkarpackiego w działalność Muzeum Kresów w Lubaczowie trwały od kilku lat. Takie wsparcie udało się sformalizować pod koniec 2022 roku, kiedy to oficjalnie podpisano umowę w tej sprawie. O podjęciu takiej decyzji zaważył fakt ponadregionalnego charakteru działalności placówki. Po nieco ponad roku współpracy, przyszedł czas na pierwsze podsumowania, ale również rozmowy o przyszłości. Okazją ku temu była dzisiejsza wizyta marszałka Władysława Ortyla w placówce.

O tym, co udało się osiągnąć w ciągu tego roku, o sukcesach, ale także planach na przyszłość i o tym, jak zadbać, by Muzeum  Kresów w Lubaczowie mogło stać się w pełni nowoczesną instytucją kultury – rozmawiali w Lubaczowie marszałek województwa Władysław Ortyl, starosta lubaczowski Barbara Broź, wicestarosta Zenon Swatek i dyrektor muzeum Piotr Zubowski. Obecni byli także Katarzyna Sołek dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP oraz członkowie rady lubaczowskiego muzeum – Waldemar Rataj i Marek Skulimowski.

Cieszę się , że tak skutecznie wykorzystują Państwo szansę, jaką daje współprowadzenie muzeum przez województwo podkarpackie – powiedział marszałek Władysław Ortyl w Muzeum Kresów w Lubaczowie, podczas spotkania, podsumowującego pierwszy rok wspólnego prowadzenia Muzeum Kresów w Lubaczowie przez Województwo Podkarpackie i Powiat Lubaczowski.

O roli lubaczowskiego muzeum oraz skali jego oddziaływania na województwo, a także kraj mówiła w czasie spotkania starosta lubaczowski Barbara Broź, dziękując za decyzję i szansę, jaką – dzięki samorządowi województwa – zyskało muzeum. 

Gdyby nie decyzja samorządu województwa, groziła nam wizja, że będziemy muzeum weekendowym i mieliśmy obawy, jaka będzie nasza przyszłość. Teraz mamy zupełnie inne szanse – mówiła starosta lubaczowski Barbara Broź. Podkreślała ona, że jest to instytucja duża, która składa się nie tylko z siedziby głównej w Lubaczowie, ale ma pod swoim zarządem dwie zabytkowe cerkwie, potrzeby są więc spore.

Najważniejszą konsekwencją decyzji o wspólnym prowadzeniu, jest zapewnienie nam stabilnego funkcjonowania oraz szansy na wielokierunkowy rozwój. Daje to możliwość skuteczniejszego realizowania misji instytucji. Współprowadzenie zapewnia stabilizację finansową, a także bezpieczeństwo przy konieczności utrzymania znaczącego i rozporoszonego majątku muzeum, który tworzą nie tylko muzealia, ale łącznie 18 budynków – podkreślał w czasie spotkania dyrektor instytucji, Piotr Zubowski.

Dziękując marszałkowi, zarządowi oraz radnym województwa, podkreślał, że decyzja samorządu województwa dała muzeum możliwość prowadzenia działań na szerszą skalę, na poziomie nie tylko regionalnym, ale ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jak podkreślał dyrektor w ciągu roku w muzeum zorganizowano 12 wystaw czasowych, 87 lekcji i warsztatów muzealnych, 15 spotkań, 9 koncertów, 7 imprez, 8 seminariów o charakterze badawczym, wydano 4 publikacje. W 2023 roku muzeum odwiedziło przeszło 23 tys. osób, a w przestrzeni wirtualnej blisko 400 tys. odbiorców. Muzeum pozyskało także rekordową liczbę muzealiów, bo aż 487 obiektów. Dzięki stabilnemu finansowaniu zrealizowano także szeroki i różnorodny zakres prac konserwatorskich – łącznie 126 obiektów. Placówka pozyskała także dotacje zewnętrzne w wysokości ponad 700 tys. zł.

Podczas spotkania skoncentrowano się także na inwestycjach realizowanych przez Muzeum Kresów w Lubaczowie lub z udziałem muzeum. Wśród nich są budowa centrum zarządzania, ochrony i konserwacji zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie o wartości 900 tys., która otrzymała  dotację od samorządu województwa w wysokości 400 tys. zł. Jest też projekt lepszego zadbania o bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabytkowego Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – wartość 400 tys. zł., w całości sfinansowany z budżetu województwa. Muzeum realizuje także zadanie stworzenia projektu budowlanego, modernizacji i rozbudowy siedziby głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym. Z budżetu województwa na to zadanie przeznaczono 210 tys. zł. Muzeum planuje także stworzenie projektu Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek-Wspólnota kultur”, na który otrzymało dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. z budżetu województwa. 

Galeria zdjęć, fot. BP UMWP


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here